weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Ostrově

V zámeckém parku v Ostrově na mostku přes říčku Bystřici stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Pohybujeme se na Karlovarsku, tudíž je jednoduché se spolehnout na můj oblíbený informační kanál o tomto regionu, web Památky a příroda Karlovarska:

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1807 od loketského sochaře Johanna Wildta stávala původně v kruhovém vyzděném výklenku před Jánským mostem (Johannisbrücke) přes říčku Bystřice (Wistritz Bach) před areálem piaristického kláštera v jihozápadní části města Ostrov (Schlackenwerth).

V roce 1958 však byla socha za silné vichřice stržena a poškozena a následně přesunuta na zahradu fary. Po rekonstrukci byla vrcholová plastika světce umístěna na pilíři boční rozevírající se zídky barokního kamenného mostku v zámeckém parku. Část rozlomeného poškozeného podstavce sochy zůstala na původním místě u klášterního mostu. Dne 13. září 1993 byla socha sv. Jana Nepomuckého zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 12438/4-4878.

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci. Původně polychromovaná figurální plastika v podživotní velikosti, vysoká asi 1,4 metru, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze oděného v kanovnickém rouchu klerice, rochetě a v almuci, s biretem na hlavě a se svatozáří s pěti hvězdami kolem ní. V pravé ruce drží světec kříž s Ukřižovaným Ježíšem Kristem, který si opírá o rameno, a v levé ruce drží zámek, symbol zpovědního tajemství.

Socha bývala původně postavena na nízké hranolové volutové podestě, zdobené volutami, reliéfy věnce a listu. Na zadní straně podesty je vysekán nápis: „Joh. Wildt. B.“. Podesta s vrcholovou plastikou bývala umístěna na vrcholu zdobného pískovcového hranolového podstavce, vysokého 1,9 metru, s horní profilovanou vysazenou krycí deskou a profilovanou patkou.

Na přední straně podstavce býval ve vpadlém rámci umístěn plastický reliéf oválného věncového rámu, ve kterém byl vysekán latinský věnovací nápis s chronogramem na rok 1807: „Parochiani huisus ecclesiae piique clientes mei ex speciali voto ita poni craverunt“. Ve vpadlých rámcích na stranách podstavce jsou vysekány další, dnes již z větší části nečitelné nápisy. Spodní část podstavce byla tvořena jednoduchým hranolovým soklem. Podstavec stával na kamenném stupni s horní profilací. Celková výška objektu dosahovala původně 3,5 metru.

Socha je, jak výše zmíněno, kulturní památkou:

Pískovcová socha světce v barokních formách v klasickém ztvárnění v mírně podživotní velikosti z roku 1807 od sochaře Johanna Wildta. Druhotně umístěná. Původně stávala na hranolovém podstavci s věnovacím latinským nápisem a chronogramem.

Světec v běžném ikonografickém pojetí, původně polychromovaný. Tvář rámuje krátký plnovous a delší splývající kadeřavé vlasy. Světec je v kontrapostu, pravá noha lehce pokrčena, hlava nakloněna ke krucifixu, který drží pravou rukou, opřený o rameno. Socha světce stávala na hranolovém podstavci s volutovou podestu, na které byl nápis „Joh. Wildt. B.“. Podstavec nesl ve vpadlém rámu latinský nápis „Parochiani huisus ecclesiae piique clientes mei ex speciali voto ita poni craverunt“. Na zbývajících stranách podstavce byly již nápisy nečitelné. Vše stálo na kamenném stupni s profilací. Celková výška díla byla cca 3,5 m.

Series Navigation<< Pomník Ernsta Gustava Doerella na Doerellově vyhlídceSocha svatého Jana Nepomuckého v Dolních Zálezlech >>
Tagy