weby pro nejsevernější čechy

Socha Kůň s hadem ve Valdštejnské zahradě v Praze

V pražské Valdštejnské zahradě lemuje hlavní cestu od Valdštejnského paláce a kašny s Venuší a Amorem k další kašně (s vodotrysky) řada soch. První zleva od paláce je to socha Kůň s hadem.

Albrecht z Valdštejna dal vybudovat zahradu zároveň s Valdštejnským palácem v letech 1623 – 1630. Sochy Adriana de Vries (1545 – 1626), který žil za Rudolfa II. v Praze na Malé Straně, zdobily Valdštejnskou zahradu od r. 1625 do r. 1626.  Všechny sochy ( i kašny) odvezli Švédové na konci třicetileté války v r. 1648 jako válečnou kořist. Dodnes jsou umístěny v de Vriesově muzeu ve Švédsku, které je nedaleko zámku Drottningholm, sídla švédské královské rodiny.

Ve Valdštejnské zahradě jsou dnes umístěny kopie Vriesových soch, které dal pořídit začátkem 20. století Arnošt František z Valdštejna a které byly odlity v dílně Hermanna Bergmanna ve Stockholmu.

Památkově chráněná socha je součástí celku Valdštejnské zahrady.

O dvojici koní více zde ->

Adrian de Vries (1556 – 1626) byl od roku 1601 dvorním sochařem císaře Rudolfa II. Po jeho smrti (1612) zůstal v Praze a ke konci svého života zhotovil pro Albrechta z Valdštejna sochařskou výzdobu palácové zahrady. Součástí rozsáhlé sbírky soch umístěné dnes ve Valdštejnské zahradě jsou i dvě sochy koní, které dominuji centrální cestě zahrady. Socha po pravé straně znázorňuje koně v pohybu s typickou vysokou akcí, pro kterou byli tito kočároví koně určení ceremoniálním účelům císařského dvora cenění od dob Rudolfa následujících 400 let. Tato socha byla zhotovena ještě za života císaře okolo roku 1607. Můžeme se proto domnívat, že byla zhotovena podle starošpanělských koní, jež měl císař ve velké oblibě a které choval ve svém císařském hřebčíně v Kladrubech nad Labem (dnes Národní hřebčín ČR). Druhá ze soch vznikla již po Rudolfově smrti někdy okolo roku 1622 a pravděpodobně na zakázku Albrechta z Valdštejna a znázorňuje koně bojujícího s drakem.

Series Navigation<< Pamětní deska F. M. Brokofa na kostele svatého Jiljí v JirkověSocha Hérakla u krápníkové stěny ve Valdštejnské zahradě v Praze >>
Tagy