weby pro nejsevernější čechy

Pomník Josefa Dobrovského v ulici U Sovových mlýnů na Kampě v Praze

Na začátku parku v ulici U Sovových mlýnů na Kampě v Praze mezi Werichovou vilou a Lichtenštejnským palácem stojí pomník Josefa Dobrovského.

Na wiki:

Pomník Josefa Dobrovského je busta českého historika a zakladatele bohemistiky a slavistiky nacházející se v u Werichovy vily v parku Kampa na Malé Straně v Praze. Na žulovém podstavci (soklu) je nápis: „Josef Dobrovský / tvůrce slavistiky / zakladatel novočeské literatury / 1753 / 1829 / Postavila Beseda Dobrovský /v Praze 1902“.

Bustu i celý památník z roku 1891 navrhl sochař Tomáš Seidan. Pomník s kamenným podstavcem vznikl v roce 1902, vytvořil ho kameník Václav Žďárský. Původně stál ve Vrchlického sadech u pražského hlavního nádraží. Při náletech v květnu 1945 byl pomník poškozen. K opravě došlo v roce 1947, poté se pomník přesunul před zahradní domek, který se stal bydlištěm Josefa Dobrovského po jeho odchodu na penzi, tedy Werichovu vilu.

Na webu pražských pamětních desek:

Nedaleko vily na Kampě (zvané též Werichova vila) Praha 1 Malá Strana je pomník s bustou českého filologa, historika a zakladatele slavistiky v českých zemích, kněze a jezuity Josefa Dobrovského, který v tomto domě svého času bydlel. Pomník vytvořil podle modelu Tomáše Seidana kameník Václav Žďárský v r. 1891 a byl původně umístěn v sadu u Národního muzea, kde byl v květnu 1945 při bojích poškozen. Na kamenném podstavci je nápis:

„Josef Dobrovský tvůrce slavistiky zakladatel novočeské literatury 1753 – 1829“

Katalog Umění pro město:

Pomník Josefa Dobrovského byl zřízen iniciativou Besedy Dobrovský a roku 1902 byl nejprve vztyčen v novoměstských Vrchlického sadech. Model pro Dobrovského bustu, vytesanou z bílého carrarského mramoru, dodal sochař Tomáš Seidan. Autorem návrhu řešení architektonického soklu byl Antonín Pfeiffer, ze šedé žuly jej zhotovil kameník Václav Žďárský. Za druhé světové války byl pomník poškozen náletem, na Kampu byl následně přenesen v roce 1947. Stojí zde před tzv. Werichovou vilou, kde Dobrovský na přelomu 18. a 19. stol. trávil svá poslední léta.

Autor: Tomáš Seidan 
Materiál: mramor; žula
Technika: sekání
Datace vzniku 1891
Přemístění: 1947

Památkový katalog:

Mramorový pomník byl vybudován Václavem Žďárským v r. 1902 (busta je dílem Tomáše Seidana) ve Vrchlického sadech u Národního musea nákladem Besedy Dobrovský, jak dokládá nápis na vysokém žulovém soklu: „Josef Dobrovský / tvůrce slavistiky / zakladatel novočeské literatury / 1753 / 1829 / Postavila Beseda Dobrovský /v Praze 1902“. Při náletu v r. 1945 byla socha poškozena. Po opravě došlo v r. 1947 k jejímu definitivnímu přenesení před nosticovský zahradní domek, který se stal útočištěm a bydlištěm Josefa Dobrovského po jeho odchodu na penzi. Po straně sign. Václ. Žďárský.

Sochařské dílo významného českého sochaře konce 19. stol.

Původní evidenční list památky:

Před zahradním domkem čp. 501 pomník buditele Jos. Dobrovského, který zde bydlil v letech 1798-1803. Pomník dle návrhu Tomáše Seidana z r. 1891 provedl Žďárský r. 1902. Od r.1902 byl pomník ve Vrchlic. sadech, odkud byl sem přenesen r. 1949.

Series Navigation<< Socha Réva (Dívka s hrozny) na břehu Vltavy v ulici U Sovových mlýnů na Kampě v PrazeBusta Zdeňka Wirtha v ulici U Sovových mlýnů na Kampě v Praze >>
Tagy