weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Josefa Kopty v Purkyňově ulici u kostela Všech svatých v Libochovicích

Na budově bývalého městského špitálu v Libochovicích v Purkyňově ulici u kostela Všech svatých visí pamětní deska Josefa Kopty.

Spolek pro vojenská pietní místa o desce uvádí:

Nápis:
ZDE SE NARODIL
JOSEF KOPTA
1894 – 1962
ČESKOSLOVENSKÝ
LEGIONÁŘ, NOVINÁŘ,
SPISOVATEL A DRAMATIK

DS SCÉNA LIBOCHOVICE
Z PŘISPĚNÍ PURKYŇOVY NADACE SLATINA

Poznámka:

Kopta Josef, nar. 10.6.1894 (16.6.1894), Libochovice okr. Roudnice nad Labem, bydliště Strašnice okr. Praha. V RU armádě sloužil u 42. pěšího pluku jako kadet aspirant. Zajat 6.5.1915, Mezilaborce. Do čs legií v Rusku se přihlásil 25.10.1915, Voroněžská gub. Korotajak. Zařazen 14.6.1916 jako podporučík k 1. střeleckému pluku. Konec v legiích 16.8.1920 jako kapitán, informačně osvětový odbor, dále sloužil v ČSA.

K odhalení desky došlo 4. listopadu 2006:

Je 4. listopad 2006. Před domem čp. 18 v Purkyňově ulici bylo rušno. Odhalení pamětní desky spisovateli, dramatikovi a československému legionáři Josefu Koptovi na jeho rodném domě mělo velmi důstojný průběh. Zazněla státní hymna a po ní báseň Josefa Kopty -Sloky- v podání Alžběty Česalové a zahajovací projev Aleny Burdové. Následovaly zdravice hostů: Dalibora Černého – předsedy správní rady Purkyňovy nadace, Jaroslava Beneše – starosty města a ministra zahraničí a čerstvě zvoleného senátora za Litoměřicko – Alexandra Vondry. Jménem rodiny poděkoval za všechny jeden z vnuků Josefa Kopty – herec Václav Kopta, který také slavnostně odhalil dědečkovu pamětní desku.

Na závěr zazpíval libochovický smíšený pěvecký sbor Melodie. Po celou dobu slavnostního aktu držela čestnou stráž historická jednotka legionářů v ruských uniformách, jako připomínka Koptovy účasti bojů v Rusku za vznik samostatného Československa.

Na závěr celé akce byla položena kytice u pomníku padlých v první světové válce v městském parku. Kde své umění ukázali žáci libochovické ZUŠ.

Desku nechal zhotovit Divadelní spolek Scéna za finančního přispění Purkyňovy nadace ve Slatině.

Series Navigation<< Socha svatého Rocha u kostela Všech svatých v LibochovicíchPomník Jana Evangelisty Purkyně v parku před zámkem v Libochovicích >>
Tagy