weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého mezi domy ev. č. 66 a 55 v Nových Křečanech

V Nových Křečanech na jedné z vedlejších cest mezi domy ev. č. 66 a 55 stojí ve stínu stromů socha sv. Jana Nepomuckého.V knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku Nataši Brejchové-Steinové (Okresní muzeum Děčín 2001) je na stranách 75 a 76 řeč celkem o 4 sochách tohoto svatého. Dvě z nich jsou jasné (u hlavní silnice, u domu 219). Jednu sochu za železniční zastávkou (u domu 406) jsem minul, ale i tak nejsem schopen z textu rozeznat, který ze zbývajících Janů je který:

První sochu nechal postavit rychtář Joannes Lumpe při cestě na svém pozemku roku 1750. Podle něj se jí pak říkalo Herrn Richters Joannes Lumpes Statue. Na soklu byl nápis, který ponoukal Nepomuka k orodování: Svatý Jene z Nepomuku pros za nás! – Heiliger Johannes von Nepomuc(k) bitt(e) für uns.

Ale ani do třetice všeho dobrého nebylo pro křečanské dost dobré – ještě v roce 1808 nechal postavit dalšího pískovcového Nepomuka sedlák Josef Kumpf.

Tak si vyberte…

Ze všech Janů je tenhle zjevně v nejbídnějším stavu. Už jen proto, že ztratil hlavu.

Sokl je ze dvou částí, menší spodní a širší, užší a vyšší horní část zakončená římsou. Obě části soklu mají ze všech stran rytou linkou znázorněná zrcadla s ujmutými rohy. Na rozšiřující se římse na menší podstavci socha sv. Jana. Tradiční kanovnický oděv, zpod kterého vykukuje špička jedné boty. V rukách nese masivní kříž s Kristem. Levá ruka je níž a podpírá také palmovou ratolest, opřenou o rameno. Pravačka drží kříž za spodní část příčného břevna. Povrch sochy je zvětralý, přesto v přední spodní části jsou patrné zbytky polychromie (černá barva v draperii).

To je vše, co jsem schopen sdělit.

Series Navigation<< Královské pole a pomník Přemysla Oráče s pluhem (Stadice)Socha svatého Jana Nepomuckého u zámku v Roztokách u Prahy >>
Tagy