weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Hodkovicích nad Mohelkou

Mezi kostelem sv. Prokopa a místním hřbitovem, na křižovatce ulic Koněvova a Kostelní vrch, se v Hodkovicích nad Mohelkou nachází socha sv. Jana Nepomuckého.

Stejně jako v případě nedalekých soch sv. Petra a Pavla na webu Památkového katalogu není k dispozici podrobné info, protože chráněn je celý kostelní areál. K dispozici je popis na městském webu a stručné info na ceduli zdejší Naučné stezky Zastav se poutníče:

Proti farní budově, údajně na místě hromadného hrobu obětí hladomoru, stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Pochází z roku 1733 a dal ji sem postavit tehdejší duchovní správce zdejší farnosti Ferdinand Knobloch, jak o tom svědčí latinský nápis: STATUA ISTA HONORI ET VENERATIONI DIVI IOANNIS CONFESSORIS MARTYRIS ERECTA A FERDINANDO KNOBLOCH CURATO LIBENAUENSI (volně přeloženo: tuto sochu dal postavit na počest a k uctívání sv. Jana, vyznavače a mučedníka, Ferdinand Knobloch, hodkovický duchovní správce).

Sv. Jan je zobrazen se svými atributy – pěti hvězdami kolem hlavy, palmovou ratolestí a křížem v ruce. Stojí na širokém čtyřhranném podstavci s latinským nápisem.

Sochy tohoto světce jsou v Hodkovicích celkem tři. Mimo této druhou u mostu přes Mohelku a třetí jako součást sousoší na náměstí. Jan Nepomucký, generální vikář arcibiskupa Jana z Jenštejna, se stal po sporu svého nadřízeného s Václavem IV. obětí královy zloby, žárlivosti a prchlivosti. Ten jej dal nelidsky týrat a mučit a po jeho smrti dal jeho zohavenou mrtvolu svrhnout z Karlova mostu do Vltavy roku 1393.

K Janově svatořečení došlo teprve roku 1729. Po této události byly budovány jeho sochy nejen v českých zemích, ale i v sousedním Bavorsku, Rakousku i Polsku a později dokonce i v některých zemích mimoevropských. Konaly se též slavné poutě k jeho stříbrnému náhrobku, jenž je nádhernou ozdobou pražské svatovítské katedrály a vynikajícím výtvorem vídeňského umělce J. E. Fischera z Erlachu.

Series Navigation<< Sochy na kamenném mostě přes Mandavu v Rumburku (sv. Šebestián, sv. Jan Nepomucký)Sochy sv. Petra a Pavla v Hodkovicích nad Mohelkou >>
Tagy