weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Václava v Jítravě

V Jítravě u silnice na Zdislavu stojí mezi domy stojí v mírně skloněném terénu na trávníku před plotem socha sv. Václava.

Jítrava – ano, to je tam, kde na opačné straně hlavního tahu je parkoviště s pěšinou ke Sloním kamenům. Socha v obci je ovšem „skryta“ tak, že ani není v mapách.cz, a kdo jede a civí na silnici před sebou, nejspíš ji ani nepostřehne. Kousek od silnice, v trávě dva schody a socha jednoduchá, s hodně primitivně ztvárněnou tváří…

Památkový katalog:

Pískovcová socha sv. Václava stojí jihovýchodně od kostela, před domem čp. 164, vlevo u silnice vedoucí do Zdislavy. Světec je zobrazen v mírně podživotní velikosti a jeho oděv tvoří obvyklé brnění s hermelínovým pláštěm.

K soše vedou dva kamenné stupně; na pískovcovém obdélném soklu stojí mohutný pískovcový dřík s vystupujícím zrcadlem; horní část dříku je zakončena mohutnou profilovanou římsou, uprostřed půlkulatě vzedmutou, sepjatou v horní části jednoduchým plochým klenákem. Hlavní část dříku – se špatně čitelnou nápisovou deskou – zrcadlem, boční a zadní hladké, bez dekoru. Nad hlavní římsou se kónicky vypíná podstavec, na němž stojí socha sv. Václava. Strnulá postava sv. Václava v pravé ruce drží štít s orlicí, který zároveň opírá o nohu a v levé ruce praporec. Socha s dlouhými vlasy a plnovousem, na hlavě Svatováclavská koruna s křížem (kříž z kovu).

Doklad vývoje lidové kamenické práce a drobných památek 19. století na Liberecku. Památková ochrana se vztahuje na sochu jako celek.

A to je tak nějak maximum, co se dá zjistit.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého ve ZdislavěSocha sv. Jana Nepomuckého v Chudoplesích >>
Tagy