weby pro nejsevernější čechy

Sochy sv. Josefa z Arimatie a sv. Nikodéma u Božího hrobu v Mimoni

Na pilířích brány do areálu Božího hrobu v Mimoni je umístěna dvojice soch – sv. Josef z Arimatie a sv. Nikodém.

Sochy jsou kulturní památkou jako součást zmíněného areálu. Popis soch lze vyčíst z původního evidenčního listu památky z roku 1982, kdy však na bráně stála pouze socha vlevo – pravý pilíř byl zničen:

Na levém pilíři socha krále v podživotní velikosti a v kontrapostu s uvolněnou pravou nohou. Tělo esovitě prohnuté, levá ruka pozdvižena, pravá uražena. Vousatá hlava nese na temeni turban. Křivkově pojednaná draperie. Druhá socha leží za zdí a zbylo jen torzo. Esovitě prohnuté tělo nese přiléhavý plášť. Levá ruka na prsou. Bez hlavy. Spodní část uražena.

Více informací lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Při dokončení výstavby areálu Božího hrobu v Lužické ulici byly roku 1667 umístěny na obou pilířích vstupních vrat sochy dvou mužů. Jedná se o sv. Josefa z Arimatie a sv. Nikodéma, kteří snímali z kříže Ježíše Krista. Podle bible ho uložili do nového skalního hrobu, který měl Josef z Arimatie již připravený pro sebe a svou rodinu, ale zatím v něm ještě nebyl nikdo pohřben.

Na levém pilíři stojí sv, Josef z Arimatie, který v rukou drží plátno na zavinutí mrtvého Ježíšova těla. Na pravém pilíři je umístěn sv. Nikodém, držící v pravé ruce dózu s vonnými mastmi a oleji pro natření Ježíšova těla.

Socha sv. Nikodéma byla z pilíře již dvakrát sražena. Prvně v čase, kdy v přilehlé budově špitálu (dnes muzeum) sídlila od roku 195 do roku 1995 městská knihovna. Nákladní auto s uhlím pro knihovnu zavadilo vlekem a pilíř strhlo i se sochou. Později byl pilíř znovu postaven a opětovně osazen opravenou sochou.

V roce 2004 byla při rekonstrukci Písečného mostu přes Panenský potok jeřábem provizorně umístěna před zeď bývalého hřbitova u Božího hrobu mobilní stavební buňka. Pravděpodobně při manipulaci s ní byla ramenem jeřábu opět shozena socha sv. Nikodéma, pilíř tentokrát zůstal. Akademický sochař Václav Snížek z Říčan u Prahy zhotovil zdařilou repliku, která byla na místo originálu instalována v květnu 2010. Opravený originál sochy byl uložen do jižní lodi kaple Božího hrobu, která se postupně stává lapidáriem soch.

Původní nejsou ani kovová vrata vstupní brány z Lužické ulice na bývalý hřbitov, která při nesmyslné likvidaci hřbitova na jaře 1961 zřejmě skončila v železném šrotu. Současná vrata jsou novodobou kopií zhotovenou podle fotografie.

V encyklopedii Umělecké památky Čech (1978) je mylně uvedeno, že brána je zdobena sochami exotických králů. K této domněnce asi přispěly turbany, které mají obě postavy na hlavách a vzdáleně připomínají královské koruny. Svatí Nikodém a Josef z Arimatie nebývají zpodobňováni samostatně, objevují se prakticky jen na obrazec 13. a 14. zastavení Křížových cest při Snímání z kříže a Ukládání do hrobu. Mimoňské sochy těchto svatých jsou ojedinělé,

 

Series Navigation<< Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou v Mnichově HradištiSocha sv. Jana Nepomuckého na Poštovním mostě v Husově ulici v Mimoni >>
Tagy