weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Kalvárie ve Velkém Valtinově

U silnice z Jablonného v Podještědí do Brniště se ve Velkém Valtinově naproti kostelíku sv. Jana Nepomuckého nachází sousoší Kalvárie.

Pravda, říkat sousoší není úplně přesné. Jde o tři „samostatné“ subjekty, přičemž středový kříž s Kristem ani není sochou. Jde o malbu na plechu, připevněnou ke dřevěnému kříži.

Jedná se o kulturní památku, Památkový katalog je velestručný:

Barokní pískovcové sochy P. Marie a sv. Jana Evangelisty a kříž ze skupiny Kalvárie jsou rozmístěny naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého. Sochy i kříž spočívají na dobových soklech, pocházejí z počátku 18. století, z období Pachtů z Rájova.

Foto v Památkovém katalogu ukazuje, že na kříži v určitých letech nebyl plechový Kristus (a ani poněkud nešťastné keře před sochami):

sousoší Kalvárie

Původní evidenční list uvádí:

Sochy v životní velikosti.
Socha Panny Marie vlevo – na konzolovém soklu uzavřeném římsovou deskou vztyčena socha v kontrapostu levé ruky, obrácená ke kříži. Levá ruka drží roucho, pravá na prsou. Draperie členěna mělkými záhyby.
Socha sv. Jana Evangelisty vpravo – na obdélném soklu vztyčena socha v kontrapostu levé nohy. Ruce sepjaty na prsou. Draperie bohatě dynamicky členěna,
Na 3. vrcholu trojúhelníku stejný sokl, v němž je upevněn dřevěný kříž s litinovou plastikou Krista (19. stol.), sokl původní.

Nic moc konkrétního. Žádný autor, žádné vročení, žádný důvod umístění. Nejsložitějším vývojem zjevně prošel kříž s Kristem (o údajné litinové plastice se mi nepodařilo nikde jinde nic najít). I web o Lužických horách je stručný:

Kolem roku 2000 byla socha Panny Marie povalena a urazila se jí hlava. Dřevěný kříž s plechovým Kristem chybí již delší dobu.

Po schválení projektu památkovým ústavem a v součinnosti s obecním úřadem byla 25. května 2003 socha vyzvednuta traktorem na sokl, došlo k jejímu zajištění a očištění. Kamenný sokl po dřevěném kříži byl narovnán.

Restaurátor Mgr. Žák doplnil vztyčené soše uraženou hlavu a tím ukončil restaurátorské práce na této soše. Zřejmě v roce 2004 by měl být do prostředního soklu doplněn dřevěný kříž s plechovým Kristem.

Po pravdě, sochy moc dobře nevypadají. Mech, lišejník, místně poškozený povrch – jako obvykle. Sokly mají ulámané rohy a hrany. Panně Marii chybí nos. A co je úplná katastrofa, to je upevnění kříže v soklu – viz foto. A o kvalitě barev na plechové siluetě raději mlčet.

Series Navigation<< Pamětní deska bratří Bienertů v Kyjovském údolíSocha Panny Marie v Severním (Lobendava) >>
Tagy