weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Petrovicích

Na západním okraji Petrovic (část Jablonného v Podještědí) na konci pěšiny vedoucí do luk stojí mezi stromy socha svatého Jana Nepomuckého.
Nenápadná a takřka dle vzhledu neužívaná cesta, vedoucí od pomníku padlých Velké války mezi zahradami domů, končí ve skupině stromů na kraji následných rozlehlých luk. Všichni mluví o dvojici lip, ale ať koukám, jak koukám, jsou tři…

Na webu o Lužických horách: Na samém konci cesty, vedoucí vpravo od pomníku obětem 1. světové války, stojí mezi dvěma lípami vysoký pískovcový sokl s dřevěnou sochou sv. Jana Nepomuckého, zřízený v roce 1863 zdejším sedlákem Josefem Schubertem. V červnu 2006 byla památka z iniciativy německých rodáků renovována.

Na webu Spolku Drobné památky severních Čech podrobně:

Socha stojí na okraji obce a louky mezi 2 lipami, na konci ulice za pomníkem padlým z 1. světové války.

Na kamenném fundamentu stojí dvoustupňový podstavec čtvercového půdorysu. Na dolní širší a nižší části je nápis: GEPFLEGT VON FAM. HEIDRICH. Na horním stupni je na vystouplé ploše na přední straně nápis: ERRICHTET IM JAHRE 1863 VON JOSEF SCHUBERT BAUER IN PETERSDORF.

Na soklu je z přední strany vystouplá oválná plocha s rytým nápisem: BITTE FÜR UNS O HEILIGER JOHANN VON NEPOMUK DALS WIR THEILHAFTIG WERDEN DER VERHEISUNG CHRISTI. Kolem oválu je vystouplý reliéf dubových ratolestí, v horní části soklu jsou na každé straně 3 vystouplé reliéfy drobného květu.

Hlavice je třístupňová, na rozích jsou akroterie. Na nerezovém čepu, který je nasazen na původní, je osazena socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená z nalakovaného smrkového dřeva.

V soupisu kaplí a soch farnosti Jablonné v Podještědí z roku 1850 je o této památce uvedeno:

Socha sv. Jana Nepomuckého ze dřeva, nově štafírována, na novém kamenném podstavci. Zřídil ji v roce 1863 Josef Schubert, sedlák v Petrovicích, na vlastním pozemku na poli při cestě poblíž obytného domu. Socha se od nepaměti nacházela na rohu obytného domu, odkud byla majitelem přemístěna k polní cestě a postavena na krásný podstavec. Protože předtím nebyla zaknihována žádná povinnost k udržování, nevystavil majitel ani nyní žádný revers. Socha se nachází na parcele k.č. 733/1. Podle petrovické pozemkové knihy ze dne 6.3.1878 č. 1693 bylo na realitě č. 16 zaknihováno 100 zlatých s 6% úrokem k udržování této sochy. Na kamenném podstavci jsou nápisy: Bitte für uns, o heiliger Johannes von Nepomuk, auf daß wir Theilhaftig werden der Verheißung Christi (Oroduj za nás ó svatý Jane Nepomucký, abychom účastni byli zaslíbení Kristových). Dále: Selig der Mann, der sich mit seiner Zunge nicht verstößt (Blahoslaven ten muž, který se neprohřeší svým jazykem). Slouží k povzbuzení kolemjdoucích. Též o prosebných dnech při procesích se koná u sochy zastavení. Dřevěná socha je nově štafírována. Podstavec je nový a krásný. Dne 26. června 1836 byla nově požehnána farářem Josefem Kasparem. Poslední renovování uskutečněno 1910.

Oprava sochy, červen 2006: Před opravou byl poškozen povrch kamenných částí, zrezivělý čep trhal hlavici, nápisy byly nečitelné.

Obnovu iniciovali němečtí rodáci z Petrovic kteří zaplatili výrobu dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého, vyrobené v SRN za 500,-EUR. Člen našeho sdružení Jan Fedorčák opravil podstavec a obnovil nápisy. Firma Krob z Jablonného v Podještědí sponzorsky vyrobila a osadila čep. Místní hasiči pak provedli vyčištění okolí a ořezání převislých větví lip.

Nerad bych byl špatným prorokem, ale mám pocit, že socha už tu dlouho nebude. Velmi nezvyklé zobrazení svatého Jana ze spodní strany na mnoha místech uhnívá a drolí se. Myslím, že není daleko doba, kdy se stane nestabilní a svalí se.

Series Navigation<< Pamětní kámen rekonstrukce silnice k hraničnímu přechodu Petrovice-LückendorfCesta rudé vlajky na Kulturním paláci v Drážďanech >>
Tagy