weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Šebestiána u kostela svatého Vavřince na Masarykově náměstí v Hodoníně

U stěny napravo od vchodu do kostela svatého Vavřince na Masarykově náměstí v Hodoníně stojí socha svatého Šebestiána.

Socha je kulturní památkou, součást kostelního areálu:

Sochu nechala postavit v roce 1713 kněžna Marie Antonie Lichtenštejnová na poděkování ukončení morové epidemie.

Na čtyřhranné zaoblené podnoži hranolový podstavec členěný profilovanou římsou na dvě nestejná pole s rytými nápisy. V horním poli nápis: D.SEBESTIANO / Confu(a)gIosae LVIs / a MVLeta / Ve spodním poli nápis: Maria Antonia / Princeps / De Lichtenstein / Ex voto. Socha světce v mírně podživotní velikosti stojí na nízkém pahorku a je připoutána k osekanému kmeni stromu. Světec v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou se sklání na pravou stranu. Pravou ruku má přivázánu za záda, levici na horní větvi nad hlavou. Hlava s mladistvým obličejem s kadeřavými vlasy. Nahé tělo je akcentováno pouze s přehozenou bederní rouškou a v těle zabodnutými dvěma kovovými zlacenými šípy na pravé straně do hrudi a ruky. Nad světcovou hlavou zlacená svatozář. Zadní strana sochy propracovaná v detailu se zbytky lístků pnoucích se po kmeni stromu.

Hodnotná barokní skulptura dynamického pojetí výrazných rysů v obličeji vyjadřující hluboký duševní stav. Dokonale propracovaná muskulatura nahého těla akcentovaného draperií s hlubokými mísovitými záhyby.

Původní evidenční list památky:

Socha sv. Šebestiána na náměstí Kl. Gottwalda před kostelem. Na čtyřhranném hranolovém podstavci a podnoži s profilovanou římsou nástavec nesoucí sochu světce v životní velikosti. Postava je připoutána k osekaném pni stromu. Světec je schýlen k pravému boku. Pravice splývá podél těla, levice je připoutána k větvi nad hlavou. Figura má roušku kolem beder.

V roce 1713, kdy hodonínské panství vlastnila necelý rok Marie Antonie z Liechtensteina, nechala kněžna vytvořit na hodonínském náměstí před hřbitovem, rozprostírajícím se tehdy kolem kostela sv. Vavřince, sochu morového ochránce sv. Šebestiána. Po zrušení hřbitova v roce 1784 byla socha posunuta k pravé straně vrat do kostela, kde stojí dodnes.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela svatého Vavřince na Masarykově náměstí v HodoníněSocha svatého Františka Serafinského před hřbitovní kaplí svaté Honory u kostela svatých Petra a Pavla v Mimoni >>
Tagy