weby pro nejsevernější čechy

Pomník Mistra Jana Husa na Mírovém náměstí v Lounech

Na západní straně Mírového náměstí v Lounech stojí pomník Mistra Jana Husa.

Pomník je chráněnou kulturní památkou, Památkový katalog je ale na informace skoupý:

Na poměrně masivním až pevnostním puristickém podstavci z roku 1925 je pozdně secesní socha z roku 1915 od Josefa Kvasničky, žáka J. V. Myslbeka. Hus ve výrazném gestu vážně a klidně káže, pravou ruku vztaženou, v levé drží rozevřenou knihu, nejspíše Bibli.

Původní evidenční list památky:

Dílo vychází ve svém uměleckém projevu z hlubší tradice českého sochařství 19. století a prozrazuje vztah autora k dílu J. V. Myslbeka, jehož byl žákem. Tvůrci se podařilo symbolické zhmotnění postojů a myšlenek této významné osobnosti českých dějin, akcentováním výrazných gest rukou bylo dosaženo působivého zobrazené postavy. I přes nevhodně proporčně koncipovaný podstavec jde o umělecky významné dílo.

V Památkovém katalogu je zmínka o restaurování v letech 2015/2016 (Michael Bílek, Hana Nováková, Jiří Děd).

Městský web uvádí:

Husův pomník byl vybudován nákladem lounského Spolku pro zbudování pomníků mužům o národ český zasloužilým, ovšem jeho odhalení plánovanému původně na rok 1915 na počest 500. výročí úmrtí zabránila válka. K slavnostní instalaci došlo teprve v roce 1925 (odhalena byla 18. října 1925). Socha stojí na vysokém žulovém leštěném podstavci, na kterém je zaznamenána i část Husova dopisu Lounským z roku 1410: „Zapřísahám Vás, nejdražší, stůjte v jednotě, milujte se vespolek a dbejte, aby nepovstaly žádné rozkoly, zrady, nepřízně a hněvy.“

Autorem pomníku je Myslbekův žák Josef Kvasnička, který zachytil Husa v typické póze kazatele. Pomník pod sochu postavil kamenický závod J. Fiedlera z Černčic. Za nacistické okupace byl pomník odstraněn, ale po okupaci nalezen ve skladišti v Praze na Maninách. Tehdejší MěstNV v Lounech jej znovu postavil 6. července 1947.

V roce 2013 prošlo dle mediálních ohlasů k velké proměně okolí pomníku, který nebyl zezadu viditelný:

Lounská radnice rozhodla, že místo bude upraveno do původní podoby.

Hradba tisů od pomníku Jana Husa na lounském Mírovém náměstí v posledním březnovém týdnu zmizela. Procházejícím lidem se tak po mnoha letech otevřel pohled na centrální náměstí v celé jeho délce.

Series Navigation<< Plastika Oktíbolz na Suzdalském náměstí v LounechPamětní deska Kamila Hilberta na Mírovém náměstí v Lounech na domě čp. 49 >>
Tagy