weby pro nejsevernější čechy

Pomník Johanna Wolfganga Goetha u Goethovy stezky v Karlových Varech

Na Goethově stezce na levém břehu řeky Teplé mezi Grandhotelem Pupp a Galerií umění v Karlových Varech se nachází pomník Johanna Wolfganga Goetha (1749-1832).

Pomník z roku 1883 původně stával v již neexistující Puppově aleji před hotelem Pupp, ten současný vznikl v roce 1952. Autorem díla byl sochař Adolf Donndorf ze Stuttgartu (1835 Výmar – 1916 Stuttgart).

Pomník byl prohlášen kulturní památkou, je památkově chráněn od 3. května 1958, event. 5. února 1964, rejstř. č. ÚSKP 35444/4-894.

Pomník byl vytvořen na památku třinácti Goethových návštěv Karlových Varů. O jeho zřízení se zasadil ředitel cizineckého špitálu sv. Bernarda pro chudé doktor Mathias Foerster. Slavnostní odhalení proběhlo v roce 1883 a projev tehdy přednesl německý prozaik a dramatik Heinrich Laube.

V roce 1945 byl pomník zakryt bedněním. Z popudu Místní správní komise Karlovy Vary poté došlo k likvidaci některých pomníků a pamětních desek ve městě v rámci revize hmotných památek, která byla součástí tzv. národní očisty. V průběhu června a července 1946 byl pomník odstraněn. Goethova busta byla uložena v muzeu a podstavec kamsi zmizel.

Člen Místní osvětové rady a přednosta Stavebního úřadu v Karlových Varech Ladislav Kozák tehdy toto rozhodnutí zdůvodnil následujícími slovy: „O genialitě Goethově a jeho světové slávě není třeba se šířiti. Jeho význam v dějinách Karlových Varů, které si oblíbil, které opěvoval a jejichž geologickým průzkumem se zabýval jako jeden z prvních, je nesporný. Uznávajíce toto vše, zjišťujeme naproti tomu, že byl typickým představitelem němectví. Je známa jeho úcta až servilnost vůči aristokracii a panovnickým rodům ….. Ačkoliv byl velikánem literatury, jako člověk byl malý, jeho lidský profil je nám cizí a ne příliš sympatický.“

Návrh schválila MSK Karlovy Vary dne 16. dubna 1946. K likvidaci pomníku byla vybrána karlovarská stavební firma ing. Josefa Strnada, která dne 28. května 1946 zaslala Místní správní komisi Karlovy Vary rozpočet s tím, že „odstranění Körnerova pomníku, Goetheho, 2 reliéfů z pomníku Beethovenova a reliéfu z pomníku Schillerova bude stát 30 000 Kč.“ V průběhu června a července 1946 byl pomník odstraněn.

Mramorová busta v životní velikosti bývala umístěna na vysokém zdobeném profilovaném hranolovém podstavci. Na čelní straně byl reliéf s antickou scénou a nápis „GOETHE“. Pomník byl obehnán kovovým plůtkem zdobeným motivy vřídla, byl však v minulosti odstraněn.

V roce 1952 byla busta umístěna na novém podstavci na tehdy Puškinově stezce, dnešní Goethově na nižším žulovém soklu.

Na dvakrát odstupňovaném hladkém soklu je osazen hranolový pilíř s hladkou patkou, ukončený profilovanou římsou. Na římse na zužujícím se soklu bustu básníka (v životní velikosti) s nepokrytou, v právo mírně pootočenou hlavou a rameny zahalenými bohatě řaseným pláštěm. Plastika je vyhotovena z mramoru.

Na přední straně soklu je nápisová deska z bílého mramoru ve tvaru kartuše s vyzlaceným nápisem:

J. W
GOETHE
1749 – 1832

Pomník stojí na terase vyzděné z kamenných kvádrů. Architektonická harmonie díla však byla narušena zničením původního antikizujícího podstavce i přemístěním pomníku do stísněného prostoru nábřeží.

Původní podstavec byl v roce 1946 zničen, mramorový sokl byl použit jako suť na vyplnění jednoho z kráterů po bombardování. V zimě 2014 jej ze země náhodně vyrýpl bagr při stavbě parkoviště. Na žádost Goethe-Institutu následně město Karlovy Vary nalezené části podstavce zapůjčilo k vystavení v Praze. Po navrácení do Karlových Varů byl podstavec dne 16. září 2018 odhalen na Goethově stezce, nedaleko místa, kde mezi roky 1883–1946 stával celý původní pomník.

Dle záznamu v Památkovém katalogu proběhlo v roce 1997 restaurování, které provedl restaurátor Jaroslav Šindelář.

Series Navigation<< Socha sv. Antonína Paduánského u domu 62 ve Starých KřečanechSocha Panny Marie neposkvrněného početí v Drahovicích v Karlových Varech >>
Tagy