weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Valentýna, Stráž pod Ralskem

Jen kousek od Mariánského sloupu na náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem stojí skryta zrakům mezi stromy socha svatého Valentýna.

Pokud se z náměstí vydáte směrem ke zdejšímu zámku nebo ke kapli sv. Jana Nepomuckého, těžko sochu přehlédnete, i když je opravdu maskována okolní alejí. Bohužel ale patří k artefaktům, které sice vzbuzují zvědavost, ale najít o nich nějaké slušné informace je mimo možnosti normálního poutníka.

Tudíž se mi kromě toho, že existuje, a že zobrazuje světce zcela výjimečného a široko daleko nezastoupeného, podařilo najít zmínku jen a pouze v knize Stráž pod Ralskem – Obrazy z dějin města od Marie Vojtíškové a Břetislava Vojtíška. Zde je uvedeno, že umělecky cenná socha vznikla roku 1692 v rekatolizační kampani, stejně jako řada dalších soch a kapliček v okolí.

Kdyby tedy někdo věděl nebo viděl víc, třeba proč volba padla na tak atypického světce, kdo nechal sochu postavit a kým, či co přesně zobrazují reliéfy na postavci (netroufám si hádat), byl bych velmi rád, abychom mohli velmi stručné info doplnit.

DSC_0223.JPG

Boční pohled na sochu sv. Valentýna

DSC_0219.JPG

Pohled na sochu zezadu

DSC_0211.JPG

Svatý Valentýn

DSC_0230.JPG

Detail sochy: snad aribut sv. Valentýna-léčitele – epileptik či zmrzačený chlapec

DSC_0208.JPG

DSC_0213.JPG

DSC_0215.JPG

DSC_0217.JPG

Reliéfy na podstavci sochy

DSC_0222.JPG

Schodišťové stupně kolem sochy sv. Valentýna

Tagy