weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Valentina ve Stráži pod Ralskem

Jen kousek od Mariánského sloupu na náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem stojí skryta zrakům mezi stromy socha svatého Valentina.

Pokud se z náměstí vydáte směrem ke zdejšímu zámku nebo ke kapli sv. Jana Nepomuckého, těžko sochu přehlédnete, i když je opravdu maskována okolní alejí. Bohužel ale patří k artefaktům, které sice vzbuzují zvědavost, ale najít o nich nějaké slušné informace je mimo možnosti normálního poutníka.

Tudíž se mi kromě toho, že existuje, a že zobrazuje světce zcela výjimečného a široko daleko nezastoupeného, podařilo najít zmínku jen a pouze v knize Stráž pod Ralskem – Obrazy z dějin města od Marie Vojtíškové a Břetislava Vojtíška. Zde je uvedeno, že umělecky cenná socha vznikla roku 1692 v rekatolizační kampani, stejně jako řada dalších soch a kapliček v okolí.

Kdyby tedy někdo věděl nebo viděl víc, třeba proč volba padla na tak atypického světce, kdo nechal sochu postavit a kým, či co přesně zobrazují reliéfy na podstavci (netroufám si hádat), byl bych velmi rád, abychom mohli velmi stručné info doplnit.

Tak alespoň něco málo z památkového katalogu ->

Na náměstí ve Stráži pod Ralskem pod stromy kolem hlavního vjezdu k zámku stojí na několika kamenných schodech vysoký kamenný podstavec v dolní části po stranách zdoben mohutnými volutami, v horní části ukončen segmentovitě prohnutou římsou. Podstavec dělen na čtyři stejně velká pole. V nich mělké reliéfy čtyř světců. Na podstavci vztyčena socha mužské postavy s mitrou na hlavě. Pod nohama mu leží nahé dítě. Jedná se pravděpodobně o sv. Valentina Římského. Na čelní straně podstavce reliéf sv. Vendelína. Postava v pasteveckém plášti s kloboukem na hlavě, v levé ruce drží pasteveckou hůl. U nohou býk a kůň. Vpravo reliéf sv. Františka Xaverského s křížem v ruce. Vzadu reliéf sv. Dominika s křížem v pravé ruce, s knihou v levé ruce. Pod nohama na levé straně pes s hořící pochodní v tlamě.

Evidenční list NPU určuje světce na reliéfech takto: sv. Leonhard (zřejmě chyba), sv. Dominik, sv. Josef a sv. František Xaverský.

DSC_0223.JPG

Boční pohled na sochu sv. Valentýna

DSC_0219.JPG

Pohled na sochu zezadu

DSC_0211.JPG

Svatý Valentýn

DSC_0230.JPG

Detail sochy: snad aribut sv. Valentýna-léčitele – epileptik či zmrzačený chlapec

DSC_0208.JPG

Svatý Josef (?) na levé straně soklu

DSC_0213.JPG

Svatý Vendelín na čelní straně soklu

DSC_0215.JPG

Svatý František Xaverský na pravé straně soklu

DSC_0217.JPG

Svatý Dominik na zadní straně soklu

DSC_0222.JPG

Schodišťové stupně kolem sochy sv. Valentýna

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v BochověSocha sv. Jana Nepomuckého a Piety v Brtníkách >>
Tagy