weby pro nejsevernější čechy

Sloup neznámého účelu v Pražské ulici u kruhového objezdu v Rakovníku

Na travnaté ploše v Pražské ulici u kruhového objezdu v Rakovníku mezi vozovkou a parkovištěm stojí pískovcový sloup.

Sloup usazený v terénu se směrem vzhůru k hlavici mírně zužuje. V horní části těsně pod hlavicí jsou proti sobě dvě obdélná zahloubené pole, v rozích jsou patrné otvory po šroubech. Ovšem jakou tabulku a s jakým textem či obrazem přidržovaly, kdo ví? Stejně tak záhadou pro mne zůstává, zda a co stávalo na nízké hlavici na sloupu. Sice jsem stihl „vyluxovat“ místní infocentrum, ale pokud jsem zatím schopen říci, o sloupu nikde ani zmínka.

Series Navigation<< Busta Zikmunda Wintera u muzea TGM v RakovníkuPamětní deska Karla Rejzka u kruhového objezdu v Rakovníku >>
Tagy