weby pro nejsevernější čechy

Socha Karla Havlíčka Borovského před gymnáziem v Duchcově

Na travnaté ploše vlevo od vstupu do budovy gymnázia v ulici Masarykova v Duchcově stojí pomník Karla Havlíčka Borovského.

Socha vznikla jako součást nově budované školy a je zároveň s ní památkově chráněna:

Ukázka moderního sochařství z roku 1927 tvořící kompoziční součást areálu gymnázia. 

Ke slavnostnímu otevření objektu gymnázia došlo 21. května 1927. Novostavbu doplňoval i prostor s pomníkem K. H. Borovského, jeho piedestal navrhl arch. Skřivánek, sochu pak v roce 1928 realizoval sochař Josef Fojtík.

Před severní částí hlavního průčelí gymnázia na parkově upraveném terénu centrálně umístěna plastika K. H. Borovského. Na dvakrát odstupněném stylobatu čtvercového půdorysu umístěn sokl, nahoře opatřený profilací v horní části představující svazek prutů. Na soklu postaven kubický podstavec na jehož stranách orámovaná čtvercová zrcadla v nichž nápisy. Na západní čelní straně nápis v kapitále: “KAREL / HAVLÍČEK / BOROVSKÝ” Zbývající strany soklu přetesány. Na východní zadní straně obnoven nápis v kapitále: „SVOBODEN JSI BYL / SLIBY NI OKOVY TĚ NESPOUTALY / VELIKÝ JSI BYL / ANI SMRT TĚ NEDOSÁHLA / PADLO TĚLO UMUČENÉ / ŽIJE A V NÁRODĚ SÍLÍ DUCH TVŮJ“. Figura provedena v nadživotní velikosti z jemného pískovce. Postava stojí na čtvercovém plintu, levou nohou mírně nakročena vpřed, hlava hrdě vztyčena, s oběma rukama na prsou, přičemž v pravici drží pero, oděv převážně zakryt řaseným dlouhým pláštěm. Po dobu druhé světové války byla socha odstraněna a deponována v městské plynárně.

Původní evidenční list památky:

V ulici Čs. armády v areálu českého gymnasia na masivní podstavci zdobeném profilovanou římsou postava muže v nadživotní velikosti, zahalená do dlouhého splývavého pláště, s rukama na prsou, prostovlasá, zahleděná do dálky. Celá kompozice z pískovce.
13.7,1924 byl ustaven výbor pro postavení Havlíčkova pomníku v Duchcově, tento záměr byl součástí projektu výstavby českého gymnasia-
28.10.1927 se konalo slavnostní odhalení pomníku, hlavní proslov měl ředitel gymnasia prof. Julius Bartošek a Wolfgang Jankovec.
Vybudování Havlíčkova pomníku mělo veliký politický význam v době aktivizace německé nacionální menšiny.
7.11.1938 byl Havlíčkův pomník nacisty odstraněn, na podstavci byla umístěna německá orlice s hákovým křížem. Samotný pomník se však zachránil, byl uložen po dobu války v městské plynárně. 28.10.1948 byl pomník znovuinstalován po opravě kameníka Josefa Mrázka. Zničena byla pouze část s vlasteneckým heslem. Hlavní proslov měl Ilja Bart.

Odborná sochařská databáze:

Socha Karla Havlíčka Borovského stojí v zeleni u vchodu do budovy gymnázia. Fojtík zde zvolil neklasické zpodobnění portrétovaného. Koncem 19. století vytvořil sochař Josef Strachovský typ znázornění, které se vžilo do povědomí. Borovský je v něm zobrazován v bojovném postoji s napřaženou pravicí. Naproti tomu Fojtíkův Borovský je zcela klidný s rukama položenýma na hrudi. Je to spíše gesto obrany či pohroužení mysli. Borovský zde plní roli obránce českého gymnázia.

Budova duchcovského gymnázia byla postavena v roce 1927 podle návrhu architekta Ladislava Skřivánka. Stavba byla významná z toho důvodu, že se jednalo o první české gymnázium okresů Teplice, Duchcov a Bílina. Zřejmě proto byla před budovu postavena socha právě K. H. Borovského – známého „bojovníka.“  Fojtík se k práci na pomníku dostal s největší pravděpodobností přes Skřivánka. Oba totiž působili ve stejné době na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a nepochybně se znali.

Pomník byl slavnostně odhalen u příležitosti oslav Vzniku Československa 28. října 1927. Během 2. světové války byl pomník odstraněn, ale přežil bez úhony. Opětovné odhalení se konalo 28. října 1948.

Series Navigation<< Pomník Duchcovského viaduktu v zámecké zahradě v DuchcověPlastika před zahradním domem v zámecké zahradě v Duchcově >>
Tagy