weby pro nejsevernější čechy

Prázdný sokl I. v zámeckém parku v Liběchově

Součástí zámecké zahrady v Liběchově byla nejen parková úprava, ale i bohatá sochařská výzdoba, z níž toho moc nezbylo. Mezi živými ploty je i pár prázdných soklů.

Mapy.cz tvrdí, že jde o kříž. Dle mého jednoznačný omyl, možná vzniklý tím, že v horní ploše je otvor. Ten tu ale nejspíš zbyl po trnu, kterým byla upevněna některé z chybějících soch, jak jsou uváděny v Památkovém katalogu:

V parteru sochy od M. B. Brauna – Perseus, Zeus, Hermés, Heraklés, Afrodíté, z 20. let 18. stol.

Sokl je shodného provedení jako protilehlý Heraklés, který ovšem momentálně (srpen 2023) na svém soklu absentuje…

Series Navigation<< Prázdný sokl II. v zámeckém parku v LiběchověSocha Nereovny u mostku v zámeckém parku v Liběchově >>
Tagy