weby pro nejsevernější čechy

Pomník Mistra Jana Husa v Dolní Poustevně

Na travnatém prostranství mezi domem čp. 116 a ulicí Lobendavská v Dolní Poustevně je před zraky kolemjdoucích ukryt pomník Mistra Jana Husa.

Plochu s pomníkem od chodníku a silnice odděluje pás zeleně, a při vstupu na trávník si člověk není jist, zda se ještě pohybuje na veřejném prostranství, nebo už na pozemcích zmíněného domu, k němuž tudy vede přístupová cesta.

Město Dolní Poustevna ve spolupráci s nakladatelem Petrem Poldou vydalo v roce 2003 útlou brožuru Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí (jako autoři jsou uvedeni Lubomír Minichbauer, Jaroslav Rež a kolektiv), kde se lze dočíst, že „Pomník vznikl z původního žulového překladu mostu. Vysoký, rýhami zdobený, nahoře zkosený kamenný kvádr stojí na nízkém soklu. nese bronzovou kruhovou tabulku s profilem Mistra Jana Husa. V prostřední části je nápis – Miluj pravdu, prav pravdu, braň pravdy až do smrti. M. J. Hus. Před pomníkem stával původně na menším kameni kalich, z něhož zbyl pouze základ.

Jak je vidět z fotografie, kalich byl (neznámo kdy) obnoven.

Publikace Dolní Poustevna – kapitoly z vlastivědy města Dolní Poustevna včetně jeho částí Horní Poustevna, Markéta, Nová Víska a Karlín autorů Václav Beran, Václav Houfek a Tomáš Okurka (pro město Dolní Poustevna vydalo Muzeum města Ústí nad Labem v roce 2008) zmiňuje, že pomník je dílem kameníků Josefa Kubáta a Františka Součka, kteří se v roce 1951 podíleli také na úpravě náměstí s pomníkem sovětské armádě.

Series Navigation<< Socha Medová v Dolní PoustevněPlastika Srdce geoparku u odpočívadla pod Děvínem >>
Tagy