weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Šebestiána v Kadani

Na parkánu nad Říční ulicí blízko hradu v Kadani stojí mezi řadou moderních plastik také socha svatého Šebestiána.

Nejobsáhlejší info o soše lze najít v Památkovém katalogu (byť se stranovou chybou v popisu a několika pravopisnými hrubkami, tudíž si v původním textu dovolím pár oprav), několik nepatrných zmínek na dalších webech.

Barokní socha sv. Šebestiána datovaná rokem 1714 je pravděpodobně dílem místního sochaře J. K. Vettera. Původně stávala u domu č. 456 v ulici Jahnové (později 5. května).

Roku 2006 byla plastika zrestaurována ak. soch. Helenou Forstrovou.

Pískovcová socha sv. Šebestiána v lehce podživotní velikosti je umístěná na nižším hranolovém podstavci. Sokl je u paty tvarovaný do podoby přímé zvonovnice a v horní části je ukončený několikrát odstupňovanou korunní římsou, boční stěny jsou zvýrazněné reliéfními rámy, pouze na čelní stěně je čitelný nápis: „W.E.T. / K.R. / ANNO / 1714”.

Světec je zobrazený v mírném kontrapostu s pokrčenou levou nohou (ta vyčnívá holým kolenem ze zřasené látky), zády se opírá o kmen stromu, ke kterému je připoután provazy, pravou ruku má připoutanou za zápěstí ke kmeni nad hlavou a levou spuštěnou podél těla přivázanou stejným způsobem. Hladký bezvousý obličej světce rámují dlouhé zvlněné vlasy. Okrouhlá tvář se vyznačuje velkýma očima a plnými ústy. Postava je oblečená do nařaseného dlouhého pásu látky, který má přehozený přes pravé rameno a svázaný na levém boku. Celkem je do těla sv. Šebestiána zaraženo pět kovových šípů, dva do pravé paže, jeden do srdce a po jednom do stehna (ten v roce 2013 chyběl) a lýtka levé nohy.

V roce 2020 zveřejnil Městský úřad tiskovou zprávu:

Restaurování sochy sv. Šebestiána v Kadani, městské hradby

Předmět díla:

Provedení doplňujícího průzkumu zaměřeného na lokaci reliktů barevných povrchových úprav vč. jejich fixace a stratigrafickou a materiálovou analýzu vzorků, zajištění trhliny na pravé ruce injektáží a vložením nerezových armatur, prekonsolidaci zkorodovaných povrchů sochy přípravkem na bázi organokřemičitanů, zajištění degradovaných povrchů elastifikovaným zpevňovačem, očištění povrchu od depozitů nečistot na základě zkoušek omytím regulovaným proudem vody, ev. páry s respektováním starších a původních povrchových úprav sochy a s následnou neutralizací, aplikaci odsolovacích zábalů v soklové části, biosanaci, lokální zpevnění narušených partií pískovce prostředkem na bázi organokřemičitanů, provedení drobných lokálních doplňků povrchu v míře zohledňující funkčnost a optické scelení tmelem na minerální bázi a vyplnění spár vápennou maltou; provedení rozsáhlejších tvarových rekonstrukčních doplňků v umělém kameni (oba palce nohou, silně poškozené profily patky a hlavice soklu), provedení lokálních barevných retuší úměrně okolní tonalitě a případné zvýraznění tonality písma dle výsledků doplňujícího průzkumu, náhradu stávajících torz šípů novými v nerezovém materiálu s případným zlacením 24 karátovým zlatem na olejovém podkladu, provedení hydrofobní závěrečné konzervace.

Restaurátor: MgA. Jan Brabec

Cena včetně DPH: 101.775,- Kč

Termín: 20. 3. 2020 – 31. 7. 2020

Parkán se sochou sv. Šebestiána
Socha sv. Šebestiána u hradeb na parkáně
Detailní pohled na sochu sv. Šebestiána
Parkán se sochou sv. Šebestiána
Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v KadaniSocha sv. Vojtěcha v Kadani >>
Tagy