weby pro nejsevernější čechy

Socha Karla IV. v parku na křižovatce ulic Husova, Na Aušperku a Na Vyhlídce v Mělníku

V místech, kde Husova ulice v Mělníku končí u vyhlídkových cest Na Aušperku a Na Vyhlídce nad Labem, stojí socha Karla IV.

Turistické informační centrum Mělník:

Socha Karla IV. od Josefa Maxe, dar rytíře Jana z Neubergu mělnické obci, má od roku 1925 své místo na vyhlídce nad vinicí Sv. Ludmila (odhalena byla původně v roce 1878 v ulici J. Seiferta). Nepředstavuje Karla IV. jako krále českého a císaře římského, ale jako zvelebitele českého vinařství.

Socha panovníka v nadživotní velikosti je umístěná na hranolovém podstavci. Karel IV. je oblečený do splývavého šatu s přehozeným pláštěm přes ramena. V levé ruce drží listinu, v pravé ruce vinnou révu. Na čelní straně podstavce je v kartuši umístěný znak, na boční straně je vyveden nápis: Mělníku věnoval rytíř Jan z Neubergu.

Socha je kulturní památkou:

Socha v nadživotní velikosti stojí na hranolovém mírně se zužujícím podstavci. Panovník je oblečený do splývavého šatu s pláštěm přes ramena a v rukou drží listinu a vinnou révu. Sochařská práce z roku 1878.

Socha Karla IV. stojí na vyhlídce do Labského údolí, na severní straně zámku, respektive parčík se sochou navazuje na Husovu ulici. Socha panovníka v nadživotní velikosti je umístěná na hranolovém podstavci. Staticky působící figura je zachycená v mírném kontrapostu s uvolněnou pravou nohou. Karel IV. je oblečený do splývavého šatu s přehozeným pláštěm přes ramena. V levé ruce drží listinu, v pravé ruce vinnou révu. Na čelní straně podstavce je v kartuši umístěný znak, na boční straně je vyveden nápis – „Mělníku věnoval rytíř Jan z Neubergu“ Předmětem ochrany je socha Karla IV. na předmětném pozemku.

Původní evidenční list památky:

Socha Karla IV. u zámku. Na hranolovém profilovaném kamenném soklu socha v nadživotní velikosti. Karel IV. ve splývavém šatu s přehozeným pláštěm přes ramena. V mírném kontrapostu. Levá ruka drží listinu ve výši pasu, pravá svisle podél těla s vinnou révou. Hlava frontálně s císařskou korunou, dlouhý vlas a vousy. Na soklu v kartuši znak.

Z dalších zdrojů s jinými údaji:

Socha Karla IV. v Mělníku pochází z roku 1840. Nechal ji zhotovit rytíř Jan Norbert Gemerich z Neuberka, autorem je sochař Josef Maxa. Socha byla původně umístěna u zámečku Neuberk pod Chloumkem, syn Jana Norberta Eduard sochu v roce 1878 věnoval městu. Město nechalo zhotovit k soše podstavec z hořického pískovce, na něj byl vytesán znak města, připomínka dárce a datum odhalení. Pomník byl roku 1879 umístěn v parčíku poblíž měšťanské školy, v roce 1929 byla socha přemístěna na současné místo. Nepředstavuje Karla IV. jako krále českého a císaře římského, ale jako zvelebitele českého vinařství, proto je umístěna právě nad vinicemi, které se připomínají již v roce 1528. Socha Karla IV v Mělníku je na seznamu chráněných památek ČR.

Kupodivu jsem nikde neobjevil, že by se někdo zabýval všemi nápisy na soklu:

na spodní hraně soklu zezadu: Obnovil Vinařský spolek pro Mělník a okolí
na soklu zezadu: Slávu KARLU, země spáse, / onť nám Labe oslavil, / vsadiv zemi ku okrase / révu
na soklu zprava: Mělníku věnoval / Rytíř Jan z Neubergu
zepředu na pravé straně soklíku sochy: Jos. Max
na soklu zleva: Postavili občané Mělničtí / roku 1878

Series Navigation<< Pomník Viktora Dyka u staré školy v MělníkuMenhir v Husově ulici v Mělníku >>
Tagy