weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Bohdana Ostroveršenka na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Krupce

Na fasádě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce jsou vedle vchodu umístěny dvě pamětní desky, spodní je věnována Bohdanu Ostroveršenkovi.

Na desce je nápis:

Bohdan Ostroveršenko / * 10. 6. 1936 + 6. 11. 2013 / Zakladatel a člen Brixiho komorního souboru Teplice / a občanského sdružení Královské horní město Krupka. / Významně se podílel na záchraně církevních památek, / především kostela Nanebevzetí Panny Marie / a hudebního dědictví skladatele Josefa Klobautschnika.

Na webu o Krupce:

Poslední dubnový den roku 2015, byla Husitská ulice v Krupce svědkem slavnostního okamžiku. Za účasti veřejnosti, kolegů, příbuzných a osobních přátel uspořádalo Občanské sdružení Královské horní město Krupka odhalení pamětní desky místního patriota Bohdana Ostroveršenka.  Pamětní deska byla umístěna na zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie, o jehož záchranu se Bohdan Ostrovešenko zcela zásadním způsobem zasloužil. Místo pro pamětní desku bylo určeno hned vedle busty velikána očního lékařství Ferdinanda Arlta, který pocházel z Horní Krupky, a pamětní desky řídícího učitele a skladatele Josefa Klobautschnika. „Bohdan Ostroveršenko byl poctivý a pracovitý člověk, znalec církevní hudby. Byl člověkem, kterému záleželo na stavu věcí kolem sebe, a to nejenom hmotných, ale také duchovních. Zasloužil se o záchranu jak tohoto kostela, kde je umístěna jeho pamětní deska, tak také mnoha jiných památek. Vzpomínejme na něj s úctou a udělejme vše pro to, abychom úspěšně navázali na dílo, které nám zde zanechal. Bohdan Ostroveršenko (1936 – 2013) byl zakladatelem a členem hudebního Brixiho komorního souboru Teplice (1972) a občanského sdružení Královské horní město Krupka (1997). Významně se podílel na záchraně církevních památek a hudebního dědictví skladatele Josefa Klobautschnika. V roce 2000 byl iniciátorem záchrany městského kostela Nanebevzetí Panny Marie v historické části Krupky, kde hrozilo zřícení krovu a rozvalení obvodových zdí. Díky jeho neutuchající snaze o záchranu toho kostela i jeho mobiliáře se na jeho popud podařilo získat v roce 2010 podporu Česko-německého fondu budoucnosti na záchranu soch ECCE HOMO a obrazů křížové cesty. Spolupráce s tímto fondem trvá doposud a podílové finanční prostředky jsou zajišťovány od zahraničních rodáků Krupky pomocí benefičních koncertů a sbírkou organizovanou Občanským sdružením Královské horní město Krupka. Bohdan Ostroveršenko byl díky své znalosti německého jazyka styčným spolupracovníkem s bývalými krupskými rodáky sdruženými v Heimatgruppe Graupen und Umgebung zu Ausburg  a organizoval jejich každoroční návštěvy v rodném městě Krupka. Spolupracoval také se spolky Gemeinde Bad Gottleuba und Berggieshubel na propagaci našeho příhraničí.

Series Navigation<< Pamětní deska Josefa Klobautschnika na kostele Nanebevzetí Panny Marie v KrupcePomník MUDr. Ferdinanda Arlta u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce >>
Tagy