weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Vavřince u kostela svatého Václava v Lovosicích

U východní stěny kostela svatého Václava v Lovosicích v travnatém pásu stojí čtveřice soch svatých. Druhý zleva je to svatý Vavřinec.

Malé lapidárium barokních soch vzniklo v roce 1909 a 1952 sestěhováním z různých koutů města. Vlivem povětrnostních podmínek se sochy dostaly do havarijního stavu a byly restaurovány v 70. letech 20. století. O něco později pak v roce 1986. Naposledy prošly renovací v roce 2006.

Původní evidenční list památky, popisující stav celého kostelního areálu v roce 1967, uvádí:

Svatý Vavřinec je zobrazen v otáčivém pohybu s pravým kolenem vytočeným dovnitř. Pravá ruka držela rošt, který chybí, levou má položenou na prsou. Hlava s extatickým výrazem vzhlíží k nebesům. Zvětralé, otlučené. Kolem poloviny 18. století.

Aktuálnější popis nabízí Památkový katalog:

Barokní socha dobré kvality provedení má na přední straně soklu latinský nápis. Světec je oblečený do oděvu jáhna, hlava hledí vzhůru. Levá ruka spočívá na prsou, v pravé ruce drží sv. Vavřinec pozlacený rošt. Za hlavou je zlacená paprsčitá svatozář.

Series Navigation<< Socha sedícího muže u starého židovského hřbitova v Roudnici nad LabemSocha chlapce s pneumatikou u starého židovského hřbitova v Roudnici nad Labem >>
Tagy