weby pro nejsevernější čechy

Pomník T. G. Masaryka a padlých ve světových válkách na břehu Javorky v Ostroměři

V malém parčíku na břehu říčky Javorky, kde odbočuje ulice Štorchova z hlavní třídy T. G. Masaryka, stojí pomník dvojího účelu – nese sochu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka (1850-1937) a zároveň nápisovou desku, věnovanou padlým ve světových válkách.

Jako většina pomníků TGM i tento má za sebou „bohatou“ historii. Socha, která tu aktuálně stojí, je již třetí v pořadí:

Autorem sochy, která obsadila prázdný podstavec v roce 1991, je ak. sochař Ladislava Zívra. Autorem dvou předchozích byl akademický sochař Josef Bílek.

Vizuálně je socha podobná té, kterou stejný autor vytvořil pro Novou Paku (viz článek zde ->).

Asi nejlepší info je k nalezení v bakalářské práci Tomáš Garrigue Masaryk a jeho odkaz na území Královéhradeckého kraje Lenky Uhlířové z roku 2018, které předchozí tvrzení vyvrací (byť výše uvedené se nachází i na webu obce):

V obci Ostroměř se nachází pomník T. G. Masaryka. Prezidentova socha je postavena v ulici T. G. Masaryka hned za mostem. Jeho součástí jsou i jména padlých z první i druhé světové války. T. G. Masaryk je zde vytesán trochu neobvykle v plášti a s „masaryčkou“ na hlavě.

Pomník TGM v Ostroměři byl poprvé postaven v roce 1935. Zhotovitelem pomníku byl určen sochař Ladislav Zívr. Za nacistické okupace byl odstraněn a znovuodhalení se konalo roku 1946. Za komunistického režimu byl opět odstraněn a následně zničen v roce 1953. Ostroměřský pomník TGM se dočkal už třetího odhalení po sametové revoluci, a to v roce 1991, přesněji 14. září, kdy se na počest odhalení konala velká slavnost. Jeho autorem je sochař František Ruda, který ho zhotovil podle návrhů Ladislava Zívra. 

Sochař František Ruda vytvořil sochy T. G. Masaryka pro Novou Paku, Ostroměř, ujal se i projektu obnovit Masarykův pomník ve Dvoře Králové nad Labem spolu se sochařem Jaroslavem Černým.

Práce sice uvádí zdroje informací (městské noviny Hořic a Ostroměře), jde však o tak staré ročníky, že nejsou na městských webech v digitalizované podobě k dispozici.

Tápal jsem, proč je součástí sochy pomník padlým (nebo snad naopak?), evidovaný v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE5204-3585. Nakonec se přece jen zadařilo a ve ZPRAVODAJI obcí Ostroměř, Domoslavice, Nové Smrkovice, Sylvárův Újezd č. 9. – 10. z roku 2018 jsem narazil v textu Tomáše Horáka, věnovanému tématu „100 let republiky – vyhlášení československého státu ze zápisů z obecní a školní kroniky“ na toto:

Občané Ostroměře se po vzoru jiných obcí rozhodli uctít památku svých padlých hrdinů. Postavení pomníku spojili s holdem prezidentu Masarykovi, který Ostroměří projel dne 10. července 1926 ve směru na Hořice při své cestě po severovýchodních Čechách. V r. 1935 byl v Ostroměři v malém parčíku při státní silnici u řeky Javorky odhalen pomník TGM, na jehož podstavci byla vytesána jména padlých občanů Ostroměře. Pomník byl dílem ak. sochaře Josefa Bílka, rodáka z nedalekého Podhorního Újezda, později žijícího v Hořicích. Za války musel být pomník odstraněn, v r. 1946 znovu odhalen a po únorové revoluci znovu odstraněn. V pořadí třetí pomník TGM byl odhalen 14. září 1991, jeho autorem je sochař František Ruda, který jej zhotovil podle návrhu akademického sochaře Ladislava Zívra. Na podstavci je uvedeno celkem 43 jmen padlých v první světové válce, později zde bylo vytesáno ještě pět jmen obětí nacistické okupace v letech 1939 – 45.

Z toho vyplývá, že pravda je relativní a přesné autorství by mělo být předmětem dalšího bádání…

Deska obsahuje 43 jmen z 1. sv. války a 6 jmen z 2. sv. války plus nápis „Postaveno roku 1935 péčí pokrokového Souročenství z vděčnosti k našemu osvoboditeli a na paměť našim padlým vojínům“

1914-198
Antoš Vác.
Balihar Karel
Bergr Vác.
Berný Vác.
Brádle Jar.
Erlebach Fr.
Frýda Vác.
Groh Jos.
Hakl Frant.
Hampl Frant.
Hermoch Fr.
Hermoch Fr.
Holdík Frant.
Jelínek Ant.
Jerych Lad.

Jiřiček Jos.
Kalvoda Jan
Kareš Vác.
Kopecký Bedř.
Kořínek Jos.
Kudr Vác.
Kyselo Ant.
Lacina Frant.
Mádle Frant.
Malich Jos.
Michálek Jos.
Novák Al.
Novák Jos.

Novák Frant.
Polák Karel
Rosůlek Vinc.
Splítek Jos.
Šmejc Al.
Šmejc Frant.
Šturma Jan
Tuček Karel
Václavík Jos.
Vitvar Boh.
Vojtíšek Karel
Votočka Jar.
Vrabec Vác.
Zhouf Jos.
Žilák Frant.

1939-1945
Grudina Gregor
Horník Rudolf
Kalfus Čeněk
Novotný Josef
Suchánek Ant.
Drasnar Karel

Výše zmiňovaný článek uvádí podrobněji:

Celá řada mladých mužů stala se obětí války. Na paměť buďte zde jejich jména: (v závorce uvedeno P – padl, Z – zemřel, N – nezvěstný a místo podle údaje vytesaného v Pietní síni Masarykovy věže samostatnosti v Hořicích.

Údaje z obecní kroniky a Masarykovy věži samostatnosti se mohou lišit.)

A – Padlí:
Václav Antoš, ženatý, dělník (P. Terst, Itálie)
Jaroslav Brádle, svobodný, dělník, nezvěstný (N. Rusko)
František Erlebach, svobodný, kameník (N. Rusko)
František Hakl, ženatý, rolník (P. Čalč., Itálie)
František Hampl, svobodný, kameník (N. Rusko)
František Hermoch, ženatý, dělník (Z. Celovec)
František Holdík, svobodný, pekař (N. Srbsko)
Jan Kalvoda, svobodný, holič
Václav Kareš, svobodný, natěrač (P. Padova Camp., Itálie)
František Lacina, svobodný, obchodní pomocník
Josef Malich, svobodný, obuvnický dělník (Z. Rusko)
Josef Michálek, ženatý, tovární dělník (P. Dronovač, Srbsko)
Alois Novák, svobodný, kolář (N. Itálie)
Josef Novák, ženatý, ředitel kůru (Z. Halič)
Josef Splítek, ženatý, rolník (P. Grigno Borgo, Itálie)
Roman Teplý, svobodný, studující
Karel Tuček, svobodný, číšník (N. Rusko)
Josef Václavík, ženatý, zřízenec dráhy (P. Tolmin)
František Žilák, svobodný, čeledín
Josef Groh, ženatý, obuvník

B – Zemřelí následkem poranění nebo nemoci
Ladislav Jerych, ženatý, hostinský (P. Padova Camp., Itálie)
Karel Balihar, ženatý, řezník (Z. Ostroměř)
Václav Berný, ženatý, dělník (skalník) (Z. Chrudim)
Antonín Jelínek, svobodný, učitel (Z. Ostroměř)
Václav Kudr, ženatý, obuvník (Z. Hradec Králové)
Antonín Kyselo, svobodný, číšník (Z. Vídeň)
František Šmejc, ženatý, domkář (Z. Ostroměř)
Jan Šturma, ženatý, kameník (Z. Hořice)
Jaroslav Votočka, svobodný, rolník (P. Čajoven)
Václav Vrabec, svobodný, rolník
František Mádle, ženatý, dělník (Z. Ostroměř)
Václav Bergr, ženatý, strojník (Z. Ostroměř)

C – Nezvěstní
Václav Frýda, ženatý, dělník (N. Itálie)
Bedřich Kopecký, ženatý, soustružník perletí (N. Rusko)
Vincenc Rosůlek, svobodný, obuvník (Z. Skobalov, Rusko)
Bohumil Vitvar, ženatý, kovář (N. Rusko)

D – dodatečně zapsáni
František Hermoch, ženatý, kameník (Z. Hořice)
Josef Kořínek, svobodný (Z. Ostroměř)
František Novák, svobodný, zahradník (P. Francie leg.)
Josef Jiříček, obuvník
Karel Polák, ženatý, kovář
Karel Vojtíšek, ženatý, sochař
Josef Zhouf, ženatý, obchodník

Series Navigation<< Pomník Emanuela Maxe ve Sloupu v ČecháchPomník T. G. Masaryka ve Sloupu v Čechách >>
Tagy