weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Kalvárie u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově

Dalším kousek ze sochařských děl v parčíku u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově je sousoší Kalvárie, které sem bylo přemístěno na počátku 20. století.

Opět nejde o evidovanou památku, takže jediný dostupný popis na městském webu:

Sousoší Kalvárie nalezneme u severní strany věže kostela Sv. Vavřince, kam bylo přemístěno po roce 1920. Původní umístění bylo u budovy staré nemocnice. Toto sousoší pochází z roku 1768 a bylo zhotoveno od neznámého východočeského mistra.

Na soklu je znázorněna ozdobná kartuš s reliéfem Jana Nepomuckého, který je zachycen v polo-postavě. Nad kartuší nalezneme nápis udávající datum vzniku: „ANNO DOMINI 1768“ a monogram: „I / S“, zřejmě se jedná o iniciály donátora. Na podstavci je umístěn ozdobný kříž s ukřižovaným Kristem, pod nímž sedí Matka Bolestná se zalomenýma rukama a po obou stranách andílci.

Series Navigation<< Socha Panny Marie Immaculaty (Brdo u Staré Paky)Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově >>
Tagy