weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Kateřiny u kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech

Za kostelem svaté Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech směrem k náměstí Krále Vladislava nad schody u zdi presbytáře stojí socha svaté Kateřiny.

Socha je součástí památkově chráněného areálu kostela, ale má samostatný záznam:

Pískovcová socha z 1. poloviny 18. století, situovaná před presbytářem kostela. Figura v mírném esovitém pohybu s uvolněnou pravou nohou, zahalená do bohatě řasené draperie. Oválnou tvář s výraznýma očima a s plnými ústy rámují dlouhé zvlněné vlasy.

Historicky hodnotná, v rámci regionální tvorby umělecky kvalitní barokní socha z 1. poloviny 18. století.

V původním evidenčním listu památky jen zmínka:

Kostel je na rampě přístupné po schodech. Na ose závěru stojí socha sv. Kateřiny asi 2 m vysoká v bohatě řaseném šatě na podstavci.

Socha je restaurovaná:

24. 11. 2020 – Socha svaté Kateřiny Alexandrijské, patronky města, se navrátila po ročním restaurování na své místo u kostela sv. Kateřiny. Vypadá o mnoho lépe, však se jí také věnoval věhlasný restaurátor (o průběhu záchrany sochy a vzniku podstavce někdy příště, je to zajímavé povídání).

Kateřina přijela časně zrána pořádným kočárem, zpočátku působila dosti povzneseně, ale nakonec se usadila na své místo, upřela pohled k mariánskému sloupu a s úsměvem sledovala náměstí, po chvíli se ale zahalila mlhou a začala se zdobit na zítřejší slávu, kdy jí pan farář přijde požehnat.

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Kateřiny se koná zítra, ve středu o svátku svaté Kateřiny od 17.30 do 18:30. K žehnání sochy sv. Kateřiny dojde po skončení mše před kostelem.

Series Navigation<< Socha světce na nároží domu čp. 116 naproti kostelu svaté Kateřiny Alexandrijské ve VelvarechSocha z Lega ve Velké Bučině u Velvar >>
Tagy