weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u Velkého Valtinova

U silnice z Velkého Valtinova do Postřelné před mostkem přes Panenským potokem stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou, v Památkovém katalogu je stručný popis:

Barokní pískovcová skulptura sv. Jana Nepomuckého na čtyřbokém odstupněném soklu jež nese na čelní straně reliéfní znak Pachtů z Rájova. Socha při cestě na Postřelnou byla zřízena nejspíš v souvislosti se stavbou nepomuckého kostela ve Valtinově 1729.

Původní evidenční list památky je naštěstí sdílnější:

Na hranolovém soklu uzavřeném římsou se stupňovitými opěráky, na boč. stěnách s plastickým erbem v akantové kartuši na čel. stěně. Erb se 2 helmy a chocholy, na prav. helmu lev. Štítek rozpůlená orlice (viz Mimoň) ve středu štítku dvouocasý lev nese svícen s rozeklaným plamenem. V pravém náručí nese kříž s Kristem (Kristus uražen). Levá ruka v zápěstí uražena. Draperie členěna svislými záhyby, s plastickou ornamentalitou. Dle ornamentality na rouchu 1750.

O nic víc není ke čtení ani na webu Lužických hor, které kladou vznik sochy na konec 17. století.

K výše popsaným a dodnes nezměněným poškozením lze dodat, že nelze určit, zda chybějící levá ruka byla jen ve volném gestu, nebo nesla lilii či ratolest. Kříž na pravé ruce krom chybějícího Krista nese známky dalších útrap, chybí části břeven. Socha mívala nad biretem svatozář, o čemž svědčí dochovaný kovový hák za světcovou hlavou. Podstavec zarůstá travou, mechy a lišejníky.

Series Navigation<< Pomník Františka Josefa I. v Hrádku nad NisouSocha sv. Anny ve Velkém Valtinově >>
Tagy