weby pro nejsevernější čechy

Mezník u silnice 256 západně od Želenic

Ve svahu u silnice číslo 256 západně od Želenic se v trávě pod vzrůstajícími keři krčí malý kamenný kvádr s nápisovým polem.

Snad patník, snad hraniční či mezní kámen, snad čehosi připomínka? Kdo ví, strejda Google neukazuje nic. V rytém obdélném poli je k přečetní pouze 1807 a iniciály W.W.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v Okružní ulici v Hamru na JezeřeKámen v parku u pomníku obětem 1. světové války v Braňanech >>
Tagy