weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána v ulici Na Zámku u kostela svatých Petra a Pavla v Bílině

Pod farou v ulici Na Zámku u kostela svatých Petra a Pavla v Bílině stojí vedle silnice socha svatého Floriána.

Socha stojí na nepůvodním místě, pochází z Jenišova Újezdu, jedné z okolních vesnic, které musely ustoupit těžbě uhlí.

V Památkovém katalogu velmi stručně:

Plastika z roku 1727 na rozložitém podélný soklu vertikálně rozčleněném na 3 části. Střed s konzolami odstupňovanou přední stěnou pokračuje nástavcem se stlačenými volutovými boky. Světec v kontrapostu pravé nohy s tradičními atributy.

Původní evidenční list památky popsal sochu ještě na původním místě:

Rozložitý podélný sokl, rozčleněný vertikálně ve 3 části, spojené plastickým pásem. Postranní část s nízkými soklíky s prohnutými zužujícími se stěnami, na nich snad původně také sochy, zbytek ještě na pravé straně. Střed – s konsolami odstupňovanou přední stěnou – pokračuje nástavcem se stlačenými volutovými boky, kartuší na přední stěně a mohutnou vyklenutou římsou. Světec v kontrapostu pravé nohy s tradičními atributy. Socha stála v nice štítu kostela sv. Bartoloměje v Jenišově Újezdu. Kostel pocházel z let 1740-1743, byl připisován Oct. Broggiovi.

Podle sdělení KSPPOP v Ústí nad Labem z 31. 5. 1976 přemístěno ke kostelu v Bílině z důvodu likvidace obce pro těžbu uhlí. 

Podle restaurátorské zprávy Michaela Bílka došlo k přemístění již v roce 1973.

Sokl sochy byl zřejmě při transferu zmenšen, po soklících, na nichž mohly stávat sochy, není ani památky. Překvapivě Památkový katalog vůbec nezmiňuje na římse uvedený letopočet AO 1727, který v levé části působí jako opravovaný / přesekaný, ani nápis s chronogramem v kartuši nad letopočtem: „IN HONOREM // SANCTI TVTELARISSVI // FLORIANI // POSVERAT // BERNADVS IAHN“. Tradičními atributy se rozumí oděv římského vojáka, praporec v levé ruce a vědro v pravici, z něhož teče voda na hořící stavbu u pravé nohy světce.

Series Navigation<< Socha svatého Antonína Paduánského u kostela svatých Petra a Pavla v BíliněSocha svatého Jeronýma před městským hřbitovem v Bílině >>
Tagy