weby pro nejsevernější čechy

Plastika v Pietním parku v Litvínově

Na ploše bývalého hřbitova v Litvínově u Žižkovy ulice je dnes Pietní park plný sochařské výzdoby současných sochařů, která vznikla v rámci sochařských sympozií proběhlých v letech 2004 a 2006. V severozápadní části parku v trojúhelníku cest stojí bezejmenná plastika.

Bohužel dohledat nějaké konkrétní podrobnosti o té které plastice není nejjednodušší. Autorem tohoto díla je Štěpán Bílek a plastika vznikla na sochařském sympoziu 2006.

O sympoziu zde ->

Štěpán Bílek svůj blok kamene opracoval tak, aby zdůraznil jeho pravidelné proporce, zvýraznil jeho vertikalitu mimo jiné tím, že na krajích nechává jakési neopracované rohy, které se zdvíhají nepatrně nad úroveň celku. Jeho práce připomíná tumbu, nebo katafalk, nebo jakýsi prehistorický model lodi. Svým způsobem to má svou poetiku, která souzní s prostorem bývalého hřbitova, protože loď, především u starověkých národů, byla spojena s představou smrti, s přechodem na „druhý břeh“.


Series Navigation<< Plastika v Pietním parku v LitvínověPlastika v Pietním parku v Litvínově >>
Tagy