weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Jezvé

Na mostě v Jezvé přes Valteřický potok stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Když jsem se snažil v Jezvé zaparkovat, abych mohl nafotit zdejší mariánský sloup blízko kostela, náhodou/omylem jsem zahlédl opačným směrem u silnice ve stínu stromů sochu. Udělal jsem těch pár kroků opačným směrem, nepřipraven, a netušil, že fotím jen část toho, co bych měl. Mapy.cz totiž neevidují ani sochu, ani pod ní se nacházející (a daleko významnější) barokní kamenný most. Ten se ale z vozovky nedá identifikovat – vyasfaltovaný povrch a kamenný parapet nedávají znát, že jde o malý skvost z druhé poloviny 18. století. Takže ten třeba někdy příště, teď jsem ulovil jen samotnou sochu.

Na webu Památkového katalogu je v rámci popisu mostu k dispozici stručné info:

Parapetní zídky jsou vyzděny z pravidelných kvádrů a jejich horní část -madlo- je ze stran okosena. Vozovka je tvořena souvislou vrstvou asfaltu, pouze po krajích podél parapetů jsou pruhy vyzděné z drobnějších kostek. Uprostřed levého parapetu (pokud směřujeme cestou z centra Jezvé do Horní Police) se nalézá hranolový podstavec, jehož spodní část má jednoduchý kubický tvar. Na této části spočívá profilovaný sokl (s oblounem a výžlabkem), který nese sochu na mostech častého světce s nevelkou postavičkou andílka.

Sv. Jan Nepomucký s doprovodným andílkem je zobrazen v obvyklém kanovnickém odění, s biretem na hlavě. Stojí v kontrapostu s volnou levou nohou. Detaily oděvu jsou pečlivě a realisticky pojednány. Světec v náručí drží kříž s korpusem Krista a nápisovou deskou. Tvář sv. Jana je lemována vlnitými prameny delších vlasů a kratším vousem. Nad hlavou světce je kovová pozlacená svatozář, původně opatřená pěti hvězdami (v současnosti chybí). U světcovy pravé nohy se lze setkat s figurou andílka. Ten před sebou svoji pravicí přidržuje zámek trojúhelného tvaru a levicí si klade prst na ústa, což je výmluvné gesto odkazující na světcovu mlčenlivost.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v Dolním PodlužíSochy v areálu barokní fary ve Valkeřicích (sv. Jan Nepomucký, sv. Florián, sv. Barbora, Pieta) >>
Tagy