weby pro nejsevernější čechy

Husův balvan na Husově náměstí v Loděnici

Na Husově náměstí v Loděnici je umístěn pomník Mistra Jana Husa, nazývaný též Husův balvan.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
(střed)
HUSŮV – BALVAN

(pravá strana)
PRAVDA
VÍTĚZÍ

HLEDEJ PRAVDU
SLYŠ PRAVDU
UČ SE PRAVDĚ
MILUJ PRAVDU

(levá strana)
PRAV PRAVDU
DRŽ PRAVDU
BRAŇ PRAVDU
AŽ DO SMRTI

MISTR JAN HUS

V Centrální evidenci válečných hrobů není pomník evidován.

Památník Mistra Jana Husa, zvaný též Husův balvan, je umístěn na náměstí před mateřskou školou. Byl odhalen 5. července 1925 v předvečer 510. výročí upálení mistra Jan Husa.

Series Navigation<< Socha Odpočívajícího Krista na zahradě domu ev.č. 54 v Jiřetíně pod JedlovouPamětní deska Aloise Senefeldera na Staroměstské tržnici v Rytířské ulici v Praze >>
Tagy