weby pro nejsevernější čechy

Socha Piety v Údlicích

Parčík kolem kostela Povýšení svatého Kříže v Údlicích nemá jen část, bližší k náměstí, ale pokračuje i na opačné (jihozápadní) straně ke křižovatce ulic Školská a Dvořákova. I tady jsou rozestavěny další sochy, jednou z nich je Pieta, přenesená sem ze zaniklé obce Milžany.

Informace opět poskytuje portál Památkový katalog. Říká se v něm:

Dynamicky tvarovaný podstavec nese sedící Marii s bezvládným tělem Ježíše na klíně. Datace 1741. V 60. letech se nacházela rozložená v depozitáři ve Vysočanech. V r. 1976 byla přemístěna do Údlic ke kostelu.

Katalog i v tomto případě eviduje restaurátorskou zprávu Michaela Bílka z roku 1942. A také zmiňuje datum 18.12.2014, kdy byla provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu.

Evidenční listy na portále Národního památkového ústavu jsou dokonce hned dva (první ->, druhý ->), text je na nich ale shodný:

Pískovcová socha Piety. Na dvoustupňové podezdívce dvouvrstevný podstavec, zdobený vegetabilními motivy. Ve spodní, vzhůru se zužující vrstvě s profilovanými římsami nápis : Wentzel / Iancka/ den 27 October /1741/. Na horním podstavci balustrového tvaru spočívá výrazně modelovaná socha Mariina s bezvládným tělem Krista na klíně.

Wikipedie zmiňuje v popisu kostela, že socha je údajně dílem Karla Waitzmanna.Odkud údaj pochází, nemám tušení. Ani tentokrát víc neumím zjistit.

Socha Piety u stěny kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích

Socha Piety

Zdobený sokl pod sochou

Podstavec sochy s nápisem na čelní straně

Detail nápisu se vročením

Detail výzdoby podstavce

Detail horní části podstavce pod sochou

Socha Piety

Boční pohled na spodní část podstavce sochy

Celkový pohled

Zadní pohled na spodní část podstavce sochy

Zadní pohled na vrchní část podstavce sochy

Socha Piety

Socha Piety

Series Navigation<< Sochy na mostě hradu ValdštejnSocha svatého Jana Nepomuckého v Údlicích >>
Tagy