weby pro nejsevernější čechy

Obraz svatého Antonína u silnice z Kamenického Šenova do České Kamenice

U silnice z Kamenického Šenova do České Kamenice skryt mezi stromy stojí kamenný podstavec, většinou zdrojů chybně označovaný za sokl kříže.

Tvarově by při zběžném pohledu takový úsudek odpovídal, ovšem mé podezření, že jde o mýlku, se při důkladném hledání potvrdilo. Na místě jsem totiž vrch podstavce nejen prohlédl, ale nakonec i ohmatal. A byť je z části pokryt mechem, je jasné, že zaoblená strana nenese ani stopu po tom, že by v ní kdykoli bylo cokoli zapuštěno. Jedná se totiž o sokl pro obraz svatého Antonína.

Podrobné info podává web Spolku Drobné památky severních Čech:

Památka stojí na levé straně silnice, vedoucí z České Kamenice do dolní části Kamenického Šenova, u mostku asi 300 metrů před prvním šenovským domem.

Na nepravidelném podstavci stojí sokl, který se směrem vzhůru mírně zužuje a na přední straně má půlkruhovitě zaklenutý výklenek s malovaným obrázkem. Na přední straně je rytý nápis: FA 1856.

Ve zprávě A. Seidela z roku 1898 se uvádí, že nedaleko Kamenického Šenova byla při vozové cestě do České Kamenice bažinatá sníženina, která byla dříve zarostlá lesem a téměř neproniknutelnými křovinami, nazývaná „Im Elend“ (V Bídě). Až do doby kolem roku 1840 zde stál na levé straně cesty asi 80 cm vysoký zvětralý a mechem obrostlý čtyřboký kámen. V jeho horní části byl namalovaný tehdy již zcela neznatelný obrázek a pod ním se ještě dalo přečíst: „Hier in diesem stillen Thal / Antonius Bildnis vor unendlichen Jahren war…“ (Zde v tomto tichém údolí byl před nekonečnými lety Antonínův obrázek…). Žádný letopočet zde nebyl uveden. Při stavbě silnice v roce 1850 byl kámen obnoven. Nový kámen byl přes metr vysoký, v prohlubni v jeho horní části byl umístěn dřevěný obrázek sv. Antonína, na zadní straně byla vytesána písmena „J.W.“ a pod nimi letopočet 1856. Místo prý od té doby získalo přívětivější ráz a nazývalo se „Antonínovo údolí“ (Antonital).

Oprava obrázku, září 2004 – listopad 2005:
Poškozený sokl s výklenkem pro obrázek byl povalen na zemi a jeho podstavec byl mírně nakloněný. Obrázek byl zničen a okolí památky bylo zarostlé. V rámci opravy byl prostor kolem památky nejprve vyčištěn od křovin, podstavec i sokl byly očištěny a do obou částí byly vysekány otvory pro čep. V neděli 19. září 2004 byl sokl pomocí jeřábu vyzvednut a osazen na podstavec. Poškozené části podstavce a soklu byly doplněny a vyspraveny umělým kamenem, povrch pískovce byl zpatinován do jednotné barvy.

V listopadu 2005 byl do výklenku zasazen ručně malovaný obrázek sv. Antonína. Obnovu památky včetně malování obrázku provedl člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, s pomocí dalších členů Jiřího Kühna, Karla Hrůzka a Miroslava Pröllera. Finanční prostředky na opravu věnoval Městský úřad v České Kamenici.

Nový obrázek bohužel někdo během následujících dvou měsíců odcizil, takže v lednu 2006 byl už výklenek opět prázdný.

A prázdný je výklenek dodnes…

Series Navigation<< Pomník Franze Schneidera u Hraničního vrchu jižně od MikulášovicObraz Strážného anděla v ulici Pískovec II v Kamenickém Šenově >>
Tagy