weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého mezi ulicemi Kamenka a Chomutovská v Klášterci nad Ohří

U kamenné zdi v oblouku ulic Kamenka a Chomutovská v Klášterci nad Ohří stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Svatých Janů je v Klášterci několik, ale zrovna tenhle není kulturní památkou. Tudíž o něm něco najít není jednoduché. Lépe řečeno – vygooglit o této konkrétní soše nejde nic.

Snad k ní patří zmínka v knize Klášterec nad Ohří – Přehled dějin města a okolí od Zdeňka Vachaty, kde se v kapitole Historické a umělecké památky na území města a jeho osad píše:

Na náklady Karoliny Glaserové vytvořil sochař Waitzmann roku 1742 sochu sv. Jana Nepomuckého. Koncem 18. století po postavení porcelánky se socha svou polohou octla u tovární zdi. V roce 1877 ji dal renovovat pekař Josef Fischer. V souvislosti s rušením staré porcelánky a rozšiřováním silnice byla socha přemístěna do zámeckého parku.

Socha sice nestojí přímo v parku, pouze v jeho blízkosti, ale letopočet na římse soklu by souhlasil.

Statue je poměrně netradiční – hranolový sokl na širší nízké základně s ozdobnou římsou má na čelní straně prázdnou niku. Jednoduchá hlavice nese na přední liště vročení ANNO 1742. Celý sokl je rozpraskaný (rozbitý?) na několik částí. Na hlavici stojí socha světce z barevně odlišného kamene, viditelně přelomená na několika místech. Esovitě prohnutý sv. Jan se levou rukou, jíž si na prsou přidržuje kříž a palmovou ratolest, opírá o masivní stojan s otevřenou knihou. Pravou rukou volně spuštěnou podél těla drží smeknutý biret, oděn je v obvyklém šatu.

Series Navigation<< Socha Panny Marie neposkvrněného početí v Drahovicích v Karlových VarechPomník Josefa Horáka ve Starých Křečanech >>
Tagy