weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u Chelčického ulice v Chomutově

V malém parčíku na břehu říčky Chomutovky v zákrutu Chelčického ulice v Chomutově stojí socha sv. Jana Nepomuckého.Socha je kulturní památkou:

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla zhotovena roku 1719 a původně stávala u mostku v Riegerově ulici. Plastika byla restaurována roku 1969 Františkem Staňkem a následně roku 2002 ak. soch. Jaroslavem Jelínkem. Po restaurátorském zásahu byla socha přemístěna do parčíku před domem č. p. 55.

Pískovcová socha světce je umístěna na vysokém dvoudílném postamentu. Spodní hranolový podstavec je u paty ukončen římsou profilovanou obrácenou zvonovnicí. Boční stěny jsou hladké, jen na čelní straně podpírá korunní římsu s profilací lesbického kyma volutová konzola zdobená akantovým listem. Na spodní podstavec dosedá druhý díl postamentu, který je zhruba stejně vysoký. Přední strana tohoto dílu je doplněná nápisem s chronogramem (1719) a signaturou: „B.IOANNI / NEPOMVCENO / AB VRBE / CANONIZAN DO / POSVIT / F.C.S.“ (Blahoslavenému Janu Nepomuckému od městského kanovníka uděláno F. C. S.). V dolní části je sokl zakončený římsou s profilací obrácené zvonovnice, zatímco horní římsa je několikrát odstupňovaná a nese krycí desku s plastikou sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazený v mírném kontrapostu s pokrčenou levou nohou a hlavou otočenou k pravému rameni, levou ruku má složenou na prsou a v pravé drží krucifix, který mu z pravé strany podpírá okřídlený andílek. Postava je oblečená do zvlněné rochety s klerikou, na hlavě má biret a přes ramena přehozenou almuci. V pravé ruce svírá kříž, který je přidržován andělíčkem.

O soše se píše v knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013):

Na místě dnešního parčíku stával původně dům čp. 255. Byl zbořen v roce 1946 a současně s ním zanikla i část zadního traktu radnice s budovami starého pivovaru na protější straně ulice. Na místě demolic byla rozšířena Chelčického ulice i s novým chodníkem jako hlavní vstup na náměstí 1. máje a na zbylém prostoru byl upraven malý parčík.

Socha původně stála u krajního pilíře kamenného mostu v Riegerově ulici. Roku 2002 byla z nedůstojné polohy u trubkového zábradlí převezena na dnešní místo. Za autora je považován sochař Jan Kristián Vetter a ač některé prameny uvádějí, že vznikla až roku 1785, podle způsobu provedení se zdá pravděpodobnější, že pochází z první třetiny 18. století. Protože Jan Nepomucký byl prohlášen za svatého až 19. března 1729, byla socha vztyčena ještě před jeho svatořečením (což nebylo nic neobvyklého).

Ještě v Riegerově ulici sochu v roce 1969 restauroval František Staněk. Přemístění, očištění, restaurování a konzervaci sochy i podstavce v roce 2002 provedl akademický sochař Jaroslav Jelínek. Nápis na čelní straně je dosti poničený.

Series Navigation<< Socha Tanečnice u městského divadla v ChomutověSocha sv. Floriána v Horním Slavkově >>
Tagy