weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Anny u základní školy v Hoříně

Na severní straně základní školy v Hoříně za plotem u cesty, vedoucí kolem zámku k rameni Labe k bývalému zámeckému mlýnu, stojí socha svaté Anny.

Socha je kulturní památkou:

Barokní pískovcová socha od Ferdinanda Vendy z roku 1739 umístěná před zámkem jako protějšek k soše sv. Jana Nepomuckého.

Materiál je pískovec. Hranolový podstavec sochy sv. Anny stojí na obdélné základně. Každá strana dříku podstavce obsahuje zdobené plasticky vystupující zrcadlo, které je na čelní straně opatřeno rytým nápisem s datací 1739 (1739. / J. Očko (?)). V seříznutých rozích dříku podstavce vystupují volutky obkružující samostatnou zdobnou římsu. Z volutek vybíhají festony. Z římsové hlavice uprostřed k jednoduché volné římse vystupuje zdobný prvek, zakončený pod římsou třemi trojúhelníky v řadě. Socha ztvárňuje sv. Annu sklánějící se k dívce P. Marii. P. Maria stojí při levé straně postavy sv. Anny, přidržuje otevřenou knihu a pohled upíná k tváři sv. Anny. Postava sv. Anny je mírně předkloněná, váha těla spočívá na levé straně, pravá je předkročena. Pravou rukou přidržuje knihu a levou rukou ukazuje na otevřené stránky knihy. Sv. Anna je oděna v dlouhý šat a roucho přehozené přes vlasy a splývající po zádech. P. Maria i sv. Anna mají k hlavě připevněnou kovovou zlatě natřenou paprskovitou svatozář.

Původní evidenční list památky:

1969 – Socha sv. Anny před školou. Na hranolovém podstavci s patkou a římsovými volutami na nárožích světice sklánějící se k P. Marii, jež drží knihu. Tělo mírně předkloněno, hlava sehnutá dopředu, pravá ruka přidržuje knihu, levá ukazuje na stránky knihy. Pravá noha předkročena. Roucho dlouhé, rozevláté. P. Maria znázorněna jako děcko, vzhlíží ke sv. Anně, hlava sahá do výše pasu. Váha těla na pravé noze, levá mírně pokrčena v koleni. Datováno 1739, autor Ferdinand Venda. Na několika místech větrá pískovec, uražen ukazováček levé ruky.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v zámeckém parku v HoříněPamětní desky povodní 2002 a 2013 v Hoříně >>
Tagy