weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Anny ve Velkém Valtinově

Nedaleko železničního přejezdu u zastávky Velký Valtinov na cestě do Růžové stojí mezi stromy socha sv. Anny.

Socha je kulturní památkou, v Památkovém katalogu je však toho o ní absolutní minimum:

Socha sv. Anny je důležitým krajinotvorným prvkem. Nedatované a autorsky neurčené barokní dílo pochází pravděpodobně z období po roce 1750. Restaurována byla v letech 1930 a 2009.

Původní evidenční list památky je naštěstí sdílnější:

Pískovec. Na hranol. sokl s bočními oběr. odstavci, uzavřený římsou, dosedá hranolový nástavec se zkosenými nárožími, zdobenými svislými festony. Na čel. stěně kartuš s akcenty s relief. volutou, na spodní části něm. nápis (psaný) „St. Anna Bitte für uns!“ Nad římsou vztyčena socha světice v nadživotní velikosti ve splývavém rouchu, skloněna vpravo k postavě P. Marie. Pravá ruka drží Marii za ruku, levou rukou ji objímá. Levá ruka P. Marie uražena.

Malé doplnění – celá socha stojí na dvou schodových stupních. Čelní strana spodního soklu je předělena výstupkem (pod kartuší o „patro“ výš), na němž je psaný nápis „Renowirt in Jahre 1930“. Socha sv. Anny nemá nos. Panna Maria má pravou ruku opřenou na břiše Anny, palec chybí úplně, prsty jsou ulámany. Levá ruka chybí nad loktem. Tvář Panny Marie nejde rozeznat, nelze určit, jestli pod vrstvou lišejníku vlastně vůbec nějaká je. Statue prostě není v dobrém stavu.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u Velkého ValtinovaSoubor soch u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově >>
Tagy