weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska rekonstrukce předmostí Masarykova mostu v Mostní ulici v Kralupech nad Vltavou

U vjezdu na most T. G. Masaryka na jeho jižní straně je několik artefaktů, věnovaných tomuto silničnímu mostu, který je kulturní památkou. Krom reliéfu TGM a pamětní desky je to i připomínka jeho rekonstrukce.

Před vjezdem v ploše chodníku, mířícího před bývalým domkem k vybírání mýtného do kavárny iCafé, je osazen hrubě opracovaný kámen s kovovou deskou v horní seřízlé hraně.

Nápis na desce:

SILNIČNÍ MOST V KRALUPECH NAD VLTAVOU JE UKÁZKOU HODNOTNÉ
KONSTRUKTIVISTICKÉ ARCHITEKTURY VÝZNAMNÉ TVŮRČÍ DVOJICE
FARSKÝ – KROHA Z KONCE 30-LEZ 20. STOLETÍ. PO DESETILETÍ
NEUDRŽOVANÉ PŘEDMOSTÍ, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JSOU TERASY A MÝTNÝ
DOMEK, BYLO REKONSTRUOVÁNO V ROCE 2015 OPRAVY BYLY NAVRŽENY
TAK, ABY SE VÝSLEDNÝ STAV CO NEJVÍCE BLÍŽIL STAVU PŮVODNÍMU,
A TO VČETNĚ DETAILŮ, STRUKTURY A BAREVNOSTI POVRCHŮ.
CHARAKTERISTICKÉ A URČUJÍCÍ JSOU PŘEDEVŠÍM TVRDÉ CEMENTOVÉ
OMÉTKY, KOVOVÁ, HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÁ OKÉNKA MÝTNÉHO DOMKU
A TVAROVANÉ ZÁBRADLÍ U PLNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ.

Series Navigation<< Pomník Jaroslava Seiferta v Kralupech nad VltavouSocha sv. Valentina na Klášterním mostě v Zákupech >>
Tagy