weby pro nejsevernější čechy

Busta Antonína Dvořáka v Čermákových sadech u kostela svatého Bartoloměje v Rakovníku

V Čermákových sadech u kostela svatého Bartoloměje v Rakovníku stojí v trávě u cesty busta Antonína Dvořáka.

Autorem pomníku je rakovnický sochař Miroslav Pangrác, odlit v dílně Petra Dvořáka. Busta slavnostně odhalena 2. 5. 2004 – den po stém výročí úmrtí hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který v Rakovníku koncertoval v r. 1892, těsně před svojí cestou na turné do USA. 

Pomník byl zhotoven nákladem města v roce 2004, slavnostně odhalen 2. 5. 2004. Bustu vytvořil sochař Miroslav Pangrác, podstavec kamenictví Havlíček. Pomník připomíná, že A. Dvořák uvedl v roce 1892 v Rakovníku ve světové premiéře své skladby Klid a Rondo. Že by v Rakovníku toho roku skladba Rondo g moll zazněla, se však dosud nepodařilo jednoznačně prokázat. V roce 2005 povalili pomník vandalové, ještě téhož roku opraven.

Series Navigation<< Socha T. G. Masaryka v Čermákových sadech v RakovníkuBusta Vladimíra Komárka u muzea TGM v Rakovníku >>
Tagy