weby pro nejsevernější čechy

Socha Bolestného Krista (Ecce Homo) v Čížkovicích

V Čížkovicích u odbočky z hlavní silnice č. 15 v lokalitě Na Svobodě k místnímu hřbitovu stojí v mírním svahu socha Bolestného Krista.

Socha je kulturní památkou:

Hodnotná barokní socha pochází z roku 1746. Hranolový sokl zdobí rostlinné ornamenty a reliéf světce, držícího v ruce brk. Sedící Kristus, jehož záda halí plášť, má v pravé ruce rákos, levou rukou si podpírá hlavu. Tvář má klidný, až uvolněný výraz.

Sochu, umístěnou do lehce stoupajícího terénu, tvoří sokl a vlastní socha Bolestného Krista. Provedení soklu je méně obvyklé, neboť jeho zadní strana je zcela rovná, bez členění. Hranolový sokl má nízký podstavec, konvex-konkávně přecházející v užší vlastní sokl. Tato přechodová část je na přední a bočních stranách zdobená dnes již špatně zřetelným reliéfním rostlinným ornamentem, uspořádaným do obloučků. Na přední stěně soklu je vpadlé obdélné pole s dovnitř vykrojenými rohy, v němž je reliéf světce. Jde o čelně stojící postavu, oblečenou do přepásaného dlouhého roucha s dlouhými rukávy. Šat je členěný do svislých záhybů. Záda halí plášť, sepnutý na prsou a kryjící horní část pravé paže a celou paži levou. Zezadu od pasu přechází diagonálně přes světcovy nohy rozšiřující se pruh látky pláště. Obě paže jsou ohnuté v lokti – pravá je pozdvižená, ruka, směřující šikmo vzhůru drží velký brk. Pravá paže je níže u těla, ruka drží knihu (?). Na hlavě, natočené k pravému rameni, jsou kudrnaté polodlouhé vlasy a krátký plnovous. Pod reliéfem světce je jednořádkový nápis “Andreas S?ss????“ a ještě níže pak letopočet 1746. Na bočních stěnách soklu je podobné zrcadlo, jako na přední, avšak prázdné.

Sokl zakončuje vysoká mohutná, značně přesahující římsa, zdobená na přední a bočních stranách podobným rostlinným reliéfním dekorem, jako je na podstavci. Socha Bolestného Krista má ještě vlastní sokl – také pro něj platí, že zadní stěna je zcela rovná. Dole je naznačený nízký podstavec, následuje konvex-konkávní část, zakončená mírně přesahující římsou. Na přední straně soklu je symetricky provedený reliéfní rostlinný ornament, dole širší a směrem vzhůru se zužující.

Čelně orientovaný Kristus je zobrazen jako sedící na neurčitém válcovitém předmětu (snad kameni). Tento předmět i obě Kristova chodidla spočívají na náznaku terénu – levé se opírá o značně vyvýšený kámen. Jediným Kristovým oděvem je plášť, který halí záda a ramena a přechází dopředu, kde kryje klín. Na zádech je plášť členěný do diagonálních záhybů, nahoře je široký vodorovný přehyb látky. Plášť je sepnutý pod krkem. Kristova muskulatura není příliš propracována, nejvýraznější je hrudní koš. Nohy jsou ohnuté v kolenou a mírně od sebe oddálené. Obě paže jsou ohnuté v lokti – levá vedle těla, lehce vyklenutá ruka, přidržující rákos, je opřená o pravé koleno. Dosti dlouhý rákos směřuje mírně šikmo směrem ke Kristově hlavě. Levé předloktí je zdvižené před tělem – loket se opírá o levé koleno, ruka podpírá hlavu. Hlava je natočená k pravému rameni a dosti předkloněná. Kristus má dlouhé vlnité vlasy, splývající v silných pramenech – výrazné jsou zatočené prameny podél pravé strany obličeje. Na hlavě je trnová koruna ze silných propletených stonků (v horní části hlavy – nad korunou – je členění vlasů pouze schematicky naznačeno). Na bradě je krátký kudrnatý plnovous. Oči hledí dolů, rty jsou zavřené – tvář má klidný, harmonický výraz.

Památkový katalog eviduje restaurování v roce 1987, které provedla restaurátorka Taťána Konstantinová.

Socha není v nejlepším stavu, podstavec je hodně „omletý“, poškrábaný, není poznat, zda některé prvky byly původní nebo jsou jen výsledkem vandalství (místy to v zrcadlech vypadá, že tam mohly být nějaké nápisy, ze zadní strany jsou navrtány díry). Místy lišejníky. Kupodivu v citovaném textu nevidím zmínku o kovovém prvku, umístěném v rostlinném reliéfu na soklu sochy – kovová květina s trnem byla nejspíš částí háku na zavěšení lucerny).

Series Navigation<< Socha sportovce (Kouzelník s míčem) před sportovní halou na Eliášově nábřeží v Hradci KrálovéSocha svatého Jana Nepomuckého u polní cesty severně od Čížkovic >>
Tagy