weby pro nejsevernější čechy

Z cyklu tematizace tíhy na Masarykově náměstí ve Slaném

Po dobu výstavy Narovnám záda, prorazím strop je v exteriéru města Slaný nainstalováno celkem 17 exponátů 14 autorů. Číslo 7 má na Masarykově náměstí umístěná plastika Z cyklu tematizace tíhy.

Venkovní výstava prací studentů a absolventů AVU ve Slaném probíhá od 27. května do 16. října 2022. Málokdy jen tak do přehledu artefaktů, porůznu (snad) natrvalo umístěných po všech koutech republiky, zahrnu dočasnou výstavu – nicméně tyhle kusy jsou natolik výrazné, že činím výjimku (kdo ví, kam pak osud jednotlivá díla zavane).

Město o plastice informuje na FB:

Petr Šťastný (*1986) – Z cyklu tematizace tíhy ( 2019 ) – Masarykovo náměstí
Dalšího autora Akademie výtvarných umění v Praze můžete znát z Plzně jako tvůrce ledových soch. Je ale také medailérem a zejména se věnuje volné tvorbě – poutá jej především téma psychické tíže a z hlediska formy vztah monumentality díla a měřítka modelu. Šťastného zajímá: „ Nestabilita a tíha materiálu, metaforicky zastupující psychický tlak vyvíjený na člověka. Tíha hmoty se soustředí do jednoho bodu a vyvolává tlak, který divák pociťuje. Záměrně volím těžké sochařské materiály, jako je kámen, ocel a beton, jejichž prostřednictvím se pak snažím vyjádřit stísňující pocity, které na jedince v běžném životě dopadají“. Rozměrná instalace na Masarykově náměstí je výstižným výtvarným vyjádřením psychických tlaků, které (někdy) v životě zažíváme.

Series Navigation<< Crashtestdummies Totem a Zázračné dítě/Wunderkind na Masarykově náměstí ve SlanémHlava Nemtudomky na Masarykově náměstí ve Slaném >>
Tagy