weby pro nejsevernější čechy

Kamenný rozcestník Horní Chlum

Na rozcestí v Horním Chlumu u Děčína stojí artefakt, připomínající zvláštní kříž – jde ale údajně o kamenný rozcestník.

O stavbičce se mi nikde nepodařilo objevit ani slovo jakékoli informace.

Architektura soklu je obdobná jako u křížů – kvádrová základna stojí v trávě. Vlastní tělo soklu je ale tvořeno ze tří na sebe položených kvádrů, na nichž je uchycena novodobá tabulka s nápisem Horní Chlum. Vystupující lišta odděluje nízkou část, zdobenou reliéfními psaníčky. Na ni nasedá hlavice, která má na všech stranách nízký trojúhelný štít. Na ní je usazena kovová korouhev s praporkem.

Series Navigation<< Sloup Hermanna Henckela v Děčíně na křižovatce ulic Chlumská a LitoměřickáSocha svatého Marka v Horním Chlumu >>
Tagy