weby pro nejsevernější čechy

Socha Piety na návsi ve Starém

V centru obce Staré (část Třebívlic) nedaleko autobusové zastávky stojí za nízkým kovovým plůtkem sousoší Piety.

Statue je kulturní památkou:

Socha Panny Marie s mrtvým Kristem v klíně v nadživotní velikosti v klasickém ikonografickém pojetí vznikla v roce 1894 nákladem obce Staré. Autorem sochy je dle signatury na hranolovém soklu s dedikační deskou Josef Pátek z Libochovic.

Sochu tvoří sokl a vlastní socha Piety. Sokl je hranolový, na přední straně opatřený nápisem: „SVATÁ MARIA ORODUJ / ZA NÁS / Socha tato věnovaná ke cti a chvále / Boží od Občanů obce Starské / dne 20. června roku 1894.“ V dolní části přední strany soklu je autorská signatura „Jos. Pátek z Libochovic“, boční a zadní strany soklu jsou bez výzdoby. Vlastní socha Piety je provedena v méně obvyklé kompozici – Kristus nespočívá na nohách Panny Marie, nýbrž téměř sedí, přidržován mezi jejími koleny. Marie sedí na skalnatém terénu. Oblečená je do šatů s dlouhými rukávy, po zádech splývá plášť, kryjící rovněž její hlavu. Dlaň Mariiny pozdvižené pravé ruky přidržuje Kristovu hlavu, levou rukou pak drží Krista pod levým paždím. Mariina hlava je mírně nakloněna směrem ke Kristovi, z obou očí jí kanou slzy. Pod šatem jsou vidět Mariiny bosé nohy. Kristus je až na bederní roušku nahý. Nohy jsou překřížené – levá noha směřuje šikmo přes pravou – ruce bezvládně visí podél těla.

Socha, vytvořená regionálním autorem, je kvalitním dílem, s méně obvyklým ztvárněním daného tématu, pochází z doby, v níž mnoho nových soch s církevní tématikou nevznikalo; plastika má rovněž velmi působivé umístění – v centru obce, na ohrazené zelené ploše u potoka – a zajímavá je také historická souvislost jejího vzniku, tj. věnování místními občany.

Při bližším zkoumání není socha v ideálním stavu. Na čelní straně uprostřed římsy na hlavici je vylomený kus, zřejmě po ukotvení lampy. Vylomený je i pohledově levý sloupek u nápisu. Socha má silně zvětralý povrch a místy se drolí. Výše citovaný popis nezmiňuje, že na kamenech, na nichž Maria sedí, leží u jejích nohou trnová koruna. A zajímavé je, že Maria vypadá mladší než její syn…

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi v Červeném Újezdu u HrobčicSocha svatého Jana Nepomuckého u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi >>
Tagy