weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Zdislavy před bazilikou minor v Jablonném v Podještědí

Na Dominikánském náměstí před bazilikou minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí stojí dvojice soch. Jednou z nich (blíže k ulici) je socha svaté Zdislavy.

Obě sochy jsou kulturní památkou se záznamem v Památkovém katalogu:

Obě sochy byly původně umístěny na břehu Zámeckého rybníka po pravé straně komunikace směřující z centra městečka k zámku Nový Falkenburk a posléze do nedalekých Kunratic.

Jejich vznik lze datovat do roku 1709 (letopočet na zadní stěně podstavce u sv. Jana Nepomuckého) a donátory hledat mezi příslušníky hraběcího rodu Berků z Dubé (jehož znak lze nalézt na čelních stěnách podstavců obou soch). Vzhledem k vysoké frekvenci nákladní dopravy byly sochy ze svého původního umístění nejprve přeneseny k bazilice sv. Vavřince, kde byly ovšem pouze provizorně deponovány. Následně došlo k jejich přesunu a znovuosazení u ohradní zdi výše zmíněného zámku Nový Falkenburk (rozhodnutím ONV v České Lípě čj. 3871/87 ze dne 18. 12. 1987). V průběhu 90. let 20. století došlo k jejich opětovnému přesunu z velice nevhodného a zavlhčeného místa. Tak se sochy ocitly v současném umístění (rozhodnutím MK ČR čj. 7275/94 ze dne 7. 9. 1994).

Socha sv. Zdislavy je pandánem sochy sv. Jana Nepomuckého. Spočívá na shodném typu podstavce. Čelní stěna středního masivního hranolu je opatřena rozměrným znakem Berků z Dubé, s korunkou, klenotem a páskou, v tomto případě ovšem bez jakýchkoliv písmen či textu. Podstavec je na obou protilehlých bocích rozšířen o menší hranoly majícími okosené rohy. Ty slouží coby samostatné podstavce nesoucí oblaka a andělské hlavičky. 

Vrchní část podstavce je zakončena profilovanou římsou, na níž se nalézá (na rozdíl od sochy sv. Jana Nepomuckého) odlišně tvarovaný profilovaný nástavec se středním oblounem a výžlabkem, na kterém spočívá socha světice.

Sv. Zdislava je zachycena v řádovém oděvu terciářky, se škapulířem a se svrchním pláštěm přes ramena. Nad hlavou má kovovou zkroucenou pozlacenou svatozář. Ve své pravici drží u pasu veliký model kostela (aluze na její zakladatelskou funkci v případě dominikánského kláštera v Jablonném) a svou levicí právě podarovává almužnou potřebného nuzáka, klečícího u jejích nohou. Almužník oděný do krátkého šatu nad kolena, přepásaného v pase, s kalhotami pod kolena, klečí u nohou světice. Ruce má sepnuté před sebou a drží v nich zřejmě pokrývku hlavy. Vousatý muž má vlnité delší vlasy na ramena.

Překvapuje mne, že žádný pramen nezmiňuje disproporci velikostí soch. Žebrák u nohou světice je minimálně o polovinu menší.

Stav sochy není ideální. Mechy, lišejníky, na podstavci se loupe povrchová krusta.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého před bazilikou minor v Jablonném v PodještědíSocha sv. Jana Nepomuckého v Brtnické ulici ve Velkém Šenově >>
Tagy