weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v zámecké zahradě v Duchcově

U mostku přes koryto, spojující bezejmenný rybníček v parku u zámku v Duchcově s rybníkem Sfingovým, stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Kamenná plastika pocházející z roku 1758. Světec má přes ramena plášť a v rukou drží krucifix, který si tiskne k hrudi, u levé nohy má andílka.

Socha stojí u východního zálivu bezejmenné vodní plochy v zámeckém parku, obrácena je směrem k východu. Na vysokém podstavci v podstatě hranolového tvaru nese sochu světce v mírně podživotní velikosti. V kontrapostu na plintu stojí (převážně na levé noze) plnovousý prostovlasý světec v kněžském oděvu držící oběma rukama krucifix. U levé nohy mu andílčí hlavička drží křidélky kvadrátek. Podstavec osazen na betonovém fundamentu čtvercového půdorysu. Jeho dvoustupňový sokl je nahoře profilován, dřík je v dolní části rozšířen do jakési boule, na přední straně neumělou rýhou vymezeno obdélné zrcadlo s nápisem: GEWIDMET / VON / IOHANN WENZEL / HASSMANN / A 1758. / RENOVIRT / A 1857. Po stranách má dřík výstupky nahoře zakončené volutovými konzolkami podpírající mohutnou profilovanou římsu, která je na čelní a zadní straně segmentem vzedmuta. V tím vytvořeném místě je malá kartuš s reliéfem světcova jazyka ve svatozáři (na čelní straně) a s číslovkou „3“ vzadu. Před transferem dílo stálo v dnešní Bílinské ulici u bývalého cukrovaru.

Socha sv. Jana Nepomuckého je kvalitní ukázkou vrcholně barokní exteriérové plastiky a dokladem vývoje barokního sochařství v regionu.

Původní evidenční list památky považoval poškozenou sochy mezi domky na Osecké ulici vpravo ve směru od Duchcova za svatého Václava, po opravě určení světce se plánoval nové využití:

1972 – Poněkud netradiční příklad zobrazení světce. Socha oddělena od podstavce. Zřejmě pochází z Duchcova, bude se sochou sv. Václava tvořit skupiny u bočního vstupu do zámeckého kostela.

Socha byla nakonec přemístěna z Bílinské ulice do parku. O restaurování ani slovo.

Series Navigation<< Plastika před zahradním domem v zámecké zahradě v DuchcověBusta Bakcha v zámecké zahradě v Duchcově >>
Tagy