weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Kalvárie na nádvoří kláštera v Teplé

V areálu kláštera Teplá stojí na nádvoří sousoší Kalvárie.

Sousoší patří k těm, které z obou stran vypadají stejně či obdobně, jsou vytvořena pro pohled „zvenčí“ i „zevnitř“. Je evidovanou kulturní památkou:

Pískovcové sousoší Kalvárie na vysokém mohutném podstavci s reliéfním nápisem a chronogramem 1708.

Oboustranně komponované sousoší stojí uprostřed nádvoří, před hlavním průčelím kostela. Je vytesáno z pískovce. Na jednom stupni je osazen čtyřboký sokl s patkou a vyloženou římsou, na bocích je hladký sokl rozšířený užšími volutovými křídly zdobenými akantovými listy a vavřínovými festony. Na čelní straně soklu (směrem ke vstupní bráně) je v obdélném rámu se zaoblenými rohy vytesána legenda: „respICe Viator / sIgno / hoC / propenDet / aMator“ (1708). Na zadní straně soklu (obrácené směrem ke kostelu) pokračuje nápis opět obsahující chronogram: „qVI prote / / MorIens / peCCat / Donat habenas“ (1708).

Na soklu je osazeno sousoší, středem je hladký kříž, jehož stojina se ve spodní části rozšiřuje. Na čelní straně visí na kříži Kristus, tělo mírně prověšeno, kolena vytlačena dopředu, nohy přibity jedním hřebem, chodidlo pravé nohy kryje nárt nohy levé. Tělesná osa Kristova těla je esovitě prohnutá. Hlava skloněna a pootočena k pravému rameni. Bederní rouška, svázaná provazcem, vlaje po obou stranách těla ve dvou cípech. U paty kříže klečí figura sv. Maří Magdaleny, podaná z levého profilu, která objímá pravou paží kříž. U jejích nohou pyxis na masti. Po stranách kříže stojí vlevo (heraldicky) socha sv. Jana Evangelisty, vpravo P. Marie, v obvyklém řešení, oděv bohatě zřásněný. Na zadní straně kříže rovněž kamenný korpus, Kristus na kříži hledí vpřed, pod ním stojí u paty kříže P. Marie Bolestná. Obě sochy na zadní straně jsou zpracovány ve vysokém reliéfu, včetně postranních soch sousoší.

Sousoší je součástí klášterního areálu, původní evidenční list památky je tak zahrnut do širší kolekce dokumentů. Popis shodný se záznamem v Památkovém katalogu.

Series Navigation<< Sousoší Panny Marie, svaté Alžběty a svatého Maxmiliána u kostela svatých Petra a Pavla v HroznětíněSocha Panny Marie Immaculaty u silnice z Kláštera Teplá do Teplé >>
Tagy