weby pro nejsevernější čechy

Socha sovy v Novosedlickém lesoparku

Na severním okraji Novosedlic na skalnatém pahorku Sokolka je Novosedlický lesopark, kterým prochází naučná stezka Alej ovocných stromů. Na neznačené odbočce se nachází soubor dřevěných plastik s informačními tabulemi, na levé straně cesty je to sova.

Podle toho, co se dá dohledat, vzniklo toto místo v roce 2018:

V médiích nějaké informace proběhly. Velký článek v Lidovkách:

2. 11. 2017 – Sokolka – lesíkem porostlý skalnatý pahorek s malým rybníčkem Margarinkou. Kromě postavení několika garáží, za kterých zbylo pouze smutné torzo, zarůstá Sokolka poslední desítky let náletovými dřevinami a rybník je bez vody. To se však pomalu, ale jistě mění.

Po obecních volbách v roce 2014 se změnilo vedení obce a mezi priority hnutí NDA (Novosedlice – Dobrá adresa) patří kromě podpory občanských aktivit a například kulturního centra právě revitalizace Sokolky. Cílem této revitalizace je vytvoření místa pro odpočinek a relaxaci obyvatel Novosedlic, ale i Dubí a Proboštova, kteří bydlí poblíž. Měla by vzniknout jakási oáza klidu vhodná pro procházky maminek s kočárky, dětí v mateřské školce, ale i místo pro poučení školáků i dospělých. V zimě by mohli caparti podnikat své první bruslařské krůčky opět na zamrzlé Margarince.

Po ujasnění si základní vize konečného výsledku přišla na řadu stěžejní otázka – financování. Celkové náklady, byť rozdělené do několika etap, by zatížily rozpočet dvoutisícové obce nad únosnou mez. Dobrá, tak tedy dotace. Mezi dotačními programy Evropské unie jsme objevili pár vhodných pro naše účely, ale vzhledem k velkému objemu finančních prostředků a riziku třeba i nechtěného nedodržení mnoha přísných parametrů jsme zvolili jinou cestu. Místo sprintu vytrvalostní běh. Revitalizaci budeme provádět postupně a financování jednotlivých etap řešit ad hoc.

Pro pořádek a dodržení časové souslednosti a v neposlední řadě i jako poděkování všem aktérům je třeba zmínit jakousi „nultou“ etapu, a to vyčištění Sokolky. Ten proběhl několikrát v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

První ostrou etapou bylo vysázení devíti jabloní různých odrůd na hrázi rybníka Margarinka v roce 2016. Jde o tradiční staré odrůdy, které pomalu mizí a jsou nahrazovány ekonomicky výhodnějšími. Zároveň došlo k úpravě cesty po hrázi a umístění informační tabule. Tento projekt byl podpořen z osmdesáti procent Ústeckým krajem v rámci programu Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Lví podíl na úspěchu této etapy má organizace EC Meluzína, jejíž vedoucí Ing. Martin Lípa je koordinátorem projektu Oživení starých odrůd Projekt měl mezi občany Novosedlic velký ohlas, alej byla častěji navštěvována, ale nezpevněné přístupové cesty začaly vadit. Přišel čas druhé etapy.

Název „Lesopark Sokolka – dendrologická zahrada českých druhů“ v sobě skrývá vybudování zpevněné cesty přes celý lesík a na rovince na jeho vrcholu založením sbírky původních dřevin vytvořit jakousi přírodní učebnu dendrologie. Projekt opět financoval Ústecký kraj v rámci programu EVVO (80%) a obec Novosedlice (20%), práce probíhaly od dubna do září. Velké uznání je třeba vyslovit Milanu Svítkovi, který vytvořil centrální cestu. Jde o přibližně dva metry dlouhé kůly z akátové či dubové kulatiny, mezi něž je navezena drť (šotolina). Ta po následném utužení výhradně přirozenými procesy (déšť, gravitace, používání) zajistí průchodnost např. i pro kočárky. Současně cesta nenarušuje přírodní charakter celého prostoru – a nemohu si pomoci, je krásná. Během úprav terénu pro cestu došlo k prořezání náletových dřevin, čímž byl dán základ pro vytvoření našeho „miniarboreta“. Stačilo dosadit 14 dalších stromků a zabezpečit je proti poškození a okusu. Nakonec přišla na řadu informační tabule a lavička z rozpůleného mohutného kmenu. Součástí projektu je i zanesení nových dřevin do pasportu zeleně obce a zveřejnění informací o lesoparku na webových stránkách.

Všem, kteří se na úpravách Sokolky zatím podíleli, patří vřelý dík. Všichni bez výjimky odvedli kvalitní práci, jejíž výsledky oceňuje čím dál více lidí. Ohlasy nás zatím utvrzují o správnosti nastoupené cesty.

RADOSLAV BARTŮNĚK, starosta obce Novosedlice

O sochách ale ani slovo.

Další zpráva z doby „opatření“ v době COVIDové z Českého rozhlasu sever:

„Kdybych chtěl jít do přírody, tak to mám de facto za rohem. Máme tady lesopark Sokolka – je moc pěkný, pro maminky s dětmi ideální, ale poměrně malý. Když půjdu kousek dál, dostanu se na louky, kde už si nejsem jistý, kde je konec Novosedlic a kde začínají Běhánky, Dubí, nebo jiné obce. Jinak, když je pěkně, tak se chodí k rybníku – tam je pak frekvence těch lidí poměrně hustá,“ shrnuje Martin Stehlík, který bydlí v Novosedlicích.

O sochách opět nic. Jediným vodítkem zůstává cedulka na plastikách:

Ta odkazuje na Dřevořezby Belfín. Což je asi tak vše, co se dá zjistit.

Series Navigation<< Socha lišky v Novosedlickém lesoparkuSocha jezevce v Novosedlickém lesoparku >>
Tagy