weby pro nejsevernější čechy

Zbytky sousoší Dobrého pastýře ve Vysokém nad Jizerou

Podle historických pramenů stávala na náměstí Karla Kramáře ve Vysokém nad Jizerou socha Dobrého pastýře, obklopená čtyřmi doprovodnými světci.
Při odstranění poničené sochy a přestěhování sloupu Panny Marie na náměstí byly tyto sochy roku 1851 přestěhovány na nová místa.

Dvě před hlavní vchod chrámu Páně – ke kostelu svaté Kateřiny (sv. Barbora s kalichem a korunkou, sv. František Xaverský nebo sv. Ignác s knihou a křížem), dvě vedle cesty k novému hřbitovu (sv. Florián a sv. Antonín).

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské ve Vysokém nad Jizerou

Vstupní portál kostela svaté Kateřiny Alexandrijské

Před kostelem dnes stojí jen svatá Barbora, socha sv. Františka Xaverského či sv. Ignáce usmrtila při pádu 12. srpna 1955 místního patnáctiletého chlapce Antonína Vaverku a zřejmě byla zničena, o jejím dalším osudu se mi nepodařilo nic najít.

O soše svaté Barbory v původním evidenčním listu památky záznamy hned dva, první stručný:

Socha z 2. poloviny 18. století před farním kostelem. Kamenná, na hranolovém podstavci stojící světice v tradičním kostýmu kněžny, s kalichem v ruce. Rokoková plastika vyšlá z dílenského okruhu jilemnického.

Druhý záznam:

Kamenná pískovcová socha stojící před vchodem do kostela ze šedého pískovce. Při vchodu na pravé straně schodů.
Na třístupňovém soklu obdélníkového půdorysu spočívá plinta se zkosenými hranami a stojící světice na ní.
Svatá Barbora v jednoduchém rouše, na hlavě korunu, v pravé ruce drží kalich, levou rukou kalich přidržuje dole. U levé nohy věž se 3 otvory, mírně nakloněná, mírně rozkročný postoj. Stylově rokoková plastika.

 

Socha svaté Barbory u schodiště do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské

Sochy u nového hřbitova v Parku básníků stojí dodnes.

Památkový katalog o soše sv. Floriána říká:

Pískovcová plastika světce v tradičním ikonografickém ztvárnění pochází z druhé poloviny 18. století. Na současnou lokalitu byla přemístěna z náměstí. Drobná památka se výrazně uplatňuje v historické podobě města.

Původní evidenční list památky je podrobnější:

Plastika sv. Floriána se nachází na jižním okraji městského parku, při místní komunikaci vedle tenisových kurtů.
Plastika je osazena na soklu s postranními volutovými křídly a středovou mušlí. Čelní stěna hranolového podstavce je opařena mělkou segmentovou nikou zdobenou pásem rostlinného ornamentu. Podstavec je ukončen profilovanou římsou s pointem, na kterém je socha sv. Floriána (výška cca 160 cm). Světec v tradičním ikonografickém pojetí je oděn jako římský voják – kratší chiton, v pase převázaný páskem, dlouhé rukávy, přes pravé rameno přehozen nařasený chlamys sepjatý sponou, na hlavě přilbu s obloukovým chocholem. Levou rukou přidržuje praporec, který je zčásti poškozený, vodou z vědra v pravé ruce polévá hořící dům. Postoj v sochy v kontrapostu, materiál světlý pískovec.
Povrch sochy již do jisté míry degraduje a pravděpodobně vyžaduje restaurátorský zásah (2005).


Svatý Floriánu silnice ke hřbitovu

Kupodivu „kolega“ sv. Antonín (taktéž druhá polovina 18. století) kulturní památkou není, a tudíž se o něm nedá najít vůbec nic.


Svatý Antonín u silnice ke hřbitovu

Series Navigation<< Socha císaře Josefa II. v Kunraticích u CvikovaSousoší svatého Jana Nepomuckého ve Skalici u České Lípy >>
Tagy