weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Notburgy v Miletíně

V Miletíně za zámeckým parkem u cesty, vedoucí kdysi k bažantnici, stojí socha sv. Notburgy.

V pantheonu svatých se vyskytují tací, o nichž mnozí nikdy neslyšeli a předpokládám, že po setkání s jejich výjimečným výskytem na ně zase brzy zapomenou. Svatá Notburga má na našem území soch, že by je prstech jedné ruky spočítal – Google ukazuje krom Miletína Bezno na Mladoboleslavsku, Merklín na Plzeňsku, Turnov.

Mapy.cz praví stručně „V roce 1760 hraběnka Marie Anna z Morzinu nechala zhotovit barokní sochu sv. Notburgy. Socha byla vysvěcena farářem Baudischem.

Socha není kulturní památkou, tudíž v Památkovém katalogu nic, je třeba hledat jinde:

Sochu nechala vztyčit hraběnka Marie Anna z Morzinu r. 1760 v zámeckém parku, kde stála na kamenné podezdívce nedaleko od sochy sv. Floriána.  Teprve v roce 1909 byla přestěhována před zámeckou bránu k cestě do bažantnice.

Představuje selskou dívku Notburgu (1268 – 1313, v Rakousku), která prý vynikala pracovitostí, obětavostí a láskou k Bohu. Pomáhala především hladovějícím, chudým a žebrákům. Uctívána byla hned po své smrti. Zde je zobrazena jako dívka v prostém oděvu, v zástěře má bochníky chleba, které rozdává chudým. U nohou jí sedí tele a ovce. Světice je patronkou selského lidu, hospodářství a domácích zvířat.

Autor sochy je neznámý, ale bezpochyby shodný s autorem sochy sv. Floriána. Podstavec je bez nápisu, pouze s kartuší a vyhlazeným znakem, na jehož místě jsou iniciály Hynka Falgeho. Na počátku 19. století, v době kdy byl majitelem panství Hynek Josef Falge, byly – patrně z pouhé podlézavosti – na všech sochách erby předchozích majitelů vyhlazeny a nahrazeny iniciálami J F (Ignaz Falge). Pamětník tohoto činu, miletínský učitel Žába ve svých zápiscích uvádí, že toto provedl kameník Höffinger, který „zde se dlouhý čas zdržoval jen aby peníze vyzískal a takové marně promrhal, poněvadž z první třídy marnotratník byl“.

Na zadní straně kurzívní iniciála H. Okolo sochy byla kamenná balustráda. Ta byla však v roce 1975 rozbita a během následujících 20 let zmizela zcela, takže dnes z ní zůstal jenom základ.

Sv. Notburga a sv. Florian byli patrně oblíbenými nebo rodovými patrony hrabat Morzinů –  obdobná dvojice soch stojí dodnes na bývalém morzinovském panství v dnešním Plzeňském kraji, před kostelem v Merklíně.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Křtitele v Miletíně (Rohoznici)Socha sv. Jana Nepomuckého v Miletíně >>
Tagy