weby pro nejsevernější čechy

Erb Hrzánů z Harasova ve hrázní zdi bývalého pivovarského rybníka pod zámkem v Milešově

U křižovatky pod zámkem v Milešově se nachází vodní plocha, mající na straně ke skále, na níž zámek stojí, zeď, v níž je osazen kamenný erb.
Překvapivě někdy se i o těch nejmenších artefakt, u nichž by to člověk nečekal, podaří vypátrat smysluplná informace – jedná se totiž o bývalý pivovarský rybník, který je součástí památkově chráněného areálu zámku, a proto je jeho popis součástí Památkového katalogu:

Bývalý pivovarský rybník pod zámkem určen především zděnou hrázní zdí z lomového čediče, k níž je přiložen drobný domek hrázného, který zeď otevírá obdélnými okny. Do zdi druhotně vsazen kamenný erb Hrzánů z Harasova. Rybník má přibližně trojúhelný tvar.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého na rozcestí v Kostomlatech pod MilešovkouSocha svaté Notburgy na bráně hospodářského dvora v Milešově >>
Tagy